Logo UEM

Smí být použito pouze ve spojení s podnikem Mistrovství Evropy a za dodržení podmínek stanovenými UEM.