Logo FAS AČR

Logo Federace automobilového sportu vychází ze základního loga Autoklubu České republiky. Je nutné, aby při reprodukci byl zachován tvar a barva loga AČR.

Logo musí být použito na všech oficiálních dokumentech sportovních podniků pořádaných subjekty registrovanými v AČR a to při zachování následujících podmínek.

  • logo musí být umístěno vždy odděleně od znaků ostatních sponzorů vyjma znaku pořádajícího subjektu a zanku mezinárodních organizacích, kterými je
  • sportovní autorita svěřena
  • logo nesmí být žádným způsobem upravováno
  • tyto podmínky mohou být doplněny a rozšířeny sportovní autoritou a subjekt je povinen dodržovat i tato ustanovení

Barevnost v PANTONE

červená: PANTONE 032C
modrá: PANTONE 2935C
zlatá: PANTONE 871C

Logo ke stažení