Logo Autoklubu ČR

Oficiálním symbolem Autoklubu České republiky (AČR) je znak v historické podobě ACRČ, bílý, zlatě lemovaný český lev v červeném, modře a bíle lemovaném kruhu, uvnitř zlatého ozubeného kola s nápisem AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY. Dole je vložen trojúhelník se zlatými písmeny ACČR, který překrývá ozubené kolo a zasahuje do červeného kruhu. Tento symbol, který je logem AČR, je zároveň registrován jako ochranná známka AČR a je tedy zákonem chráněn proti neoprávněnému použití.

Autoklub České republiky souhlasí s tím, aby subjekty v něm sdružené používaly znak AČR v následujících případech:

  1. Logo AČR může být použit na oficiálních dokumentech subjektu registrovaného v AČR: razítka, dopisní papíry atd. nikdy však jako součást loga daného subjektu či tak, že by mohl být vyvolán pocit že subjekt vystupuje jako Autoklub ČR.
  2. Logo AČR musí být použito na materiálech týkajících se sportovního podniku nebo jiné akci v rámci AČR.
  3. Logo AČR nesmí být použito na reklamních materiálech, publikacích a tiskovinách bez písemného souhlasu AČR

V ostatních případech podléhá použití loga AČR schválení statutárních orgánů AČR na základě písemné žádosti.
Logo AČR a jeho schválené modifikace je možno používat i v jednobarevném provedení (pérovka).

Barevnost v PANTONE

Červená: PANTONE 032 C
Modrá: PANTONE 2935 C
Zlatá: PANTONE 871 C

Odvozená loga

Federace Automobilového Sportu AČR
Federace Motocyklového Sportu AČR
Asociace Kartingu AČR
Asociace Veterán Car Clubů AČR

Odvozená loga vznikla na základě rozhodnutí Prezídia Autoklubu ČR. Loga musí být použito na všech oficiálních dokumentech sportovních podniků pořádanými subjekty registrovanými v AČR a to při zachování následujících podmínek:

  • logo musí být umístěno vždy odděleně od znaků ostatních sponzorů vyjma znaku pořádajícího subjektu, sportovní autority a znaku mezinárodních organizací, kterými je sportovní autorita svěřena
  • logo nesmí být žádným způsobem upravován
  • tyto podmínky mohou být doplněny a rozšířeny sportovní autoritou a subjekt je povinen dodržovat i tato ustanovení.

Logo ke stažení