Účel a cíle Nadačního fondu

Účelem Nadačního fondu je podpora talentované mládeže v motoristickém sportu.

Cílem Nadačního fondu je všestranná podpora a pomoc talentované mládeži s cílem umožnit jim rozvoj schopností a nadání. Nadační fond se soustředí na rozvoj nejrůznějších projektů v oblasti motoristického sportu, zejména motocyklového a automobilového, kde cílovou skupinou jsou především děti a mládež.

Dalšími činnostmi Nadačního fondu je pořádání nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí se zaměřením na motoristický sport, pořádání školení či výukových a tréninkových programů.