Projekt Nadačního fondu

Cílem projektu je všestranná podpora a pomoc talentované mládeži v jednotlivých motoristických disciplínách od disciplín motocyklových (motokros, enduro, trial, plochá dráha, silniční závody motocyklů atd.), až po disciplíny automobilové (autokros, rally, apod.).

Účelem projektu je zejména rozvoj sportovních schopností a dovedností mladých sportovců.

Projekt je realizován s podporou Autoklubu České republiky a pod jeho záštitou. Autoklub České republiky je na základě rozhodnutí příslušných mezinárodních organizací, jako jediný oprávněn řídit danou oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným. Autoklub České republiky s talentovanou mládeží metodicky pracuje a disponuje i dalšími nezbytnými prostředky k její výchově, zejména tréninkovými středisky pro jednotlivé disciplíny a kvalifikovanými trenéry.

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Autoklubu ČR na podporu talentované mládeže (dále jen „Nadační fond“), která je složena z prvního viceprezidenta Autoklubu České republiky a respektovaných osobností, zástupců jednotlivých sportovních disciplín (motocyklového, automobilového sportu, kartingu), zástupců veteránů závodníků a zdravotně postižených motoristů, a to k účelu, pro který byl Nadační fond zřízen. Nadační příspěvky jsou rozdělovány transparentně a jsou poskytnuty určeným fyzickým osobám v konkrétní výši, a to na základě návrhů předložených příslušnými výkonnými výbory federací, asociací a svazů Autoklubu České republiky v jednotlivých disciplínách.

Cílovou skupinou by měly tvořit především děti a mládež ve věku od 4 do 21 let, z jejichž výsledků bude zřejmé, že mají v oblasti motoristického sportu potenciál budoucího výkonnostního růstu, a talentovaná mládež v širším slova smyslu.

Nadační fond funguje pod záštitou prvního viceprezidenta Autoklubu České republiky, který za jeho řádné fungování nese zodpovědnost.