Kontakty, bankovní spojení

Komerční banka, Praha 1, Havlíčkova 13
účet č. 107-8770960207/0100
variabilní symbol: 370
poznámka: jméno a důvod platby