KVĚTNOVÉ ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AUTOKLUBU ČR

Květnové zasedání komise rally Autoklubu ČR se konalo dne 21.5. 2024 v budově Autoklubu v Praze. V úvodu jednání se komise zabývala zprávou o počtu otestovaných vozidle ke dni 25.4.2024, včetně informace o testacích v jednotlivých třídách Divize 1 a Divize 2.

V dalším bodu byla schválena první finanční podpora po reprezentanty a přijata informace o dohadovacím řízení a o předpokládaných finančních prostředcích určených pro disciplínu rally v roce 2024.

Komise se dále zabývala informací o proběhlém testu ONI Systému v rámci Rallysprintu Kopná a podmíněném schválení tohoto systému do seznamu schválených systémů FIA TL 98. Do konce roku musí být ONI Systém doplněn o funkce Slow zone a Virtual chicanes, aby mohl ve FIA TL 98 nadále zůstat.

Na jednání byla také projednána možnost uspořádat školení pro zhruba 30 účastníků FIA Bezpečnostních delegátů Východní Evropy v Praze.

Komise jednala o možnosti zakoupení cca deseti jednotek KONEKTEL z prostředků Autoklubu ČR. Tyto jednotky by byly následně zapůjčovány jednotlivým pořadatelům.

Dále se komise zabývala hodnocením proběhlých podniků Rallysprint Kopná a Rallye Český Krumlov. Oba jmenované podniky byly velmi dobře hodnoceny. K dalšímu řešení je však překročení rychlostního limitu na RZ 3/7 (Zádveřice) při Rallysprint Kopná a v rámci Rallye Český Krumlov se diskutovalo o způsobu zařazování posádek do klasifikace ERT.

Komise přijala informaci o nové soutěži FIA pro ženy-Female FIA Rally Talent. Po prostudování podmínek budou zveřejněny další informace pro případnou účast vybraných kandidátek z České republiky.

Závěrem komise diskutovala o kompetencích a procesech v rámci fungování Komise rally a v posledním bodu pověřila zástupce komise k jednání se sportovními komisaři a ředitelem Valašské rally, které je plánováno na druhou polovinu černa.

Příští zasedání komise rally je předběžně naplánováno na září tohoto roku.

(Komise rally AČR)

Sdílet