Aktuality z 308. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 21. května 2024 zasedlo v Heinzově síni klubového domu 308. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky, nejvyššího výkonného orgánu spolku v období mezi výročními konferencemi. Na programu byly vedle dalších bodů například projednání změn ve složení odborných komisí, v Etické komisi a nové ocenění Autoklubu ČR.

Po schválení zápisu z minulého zasedání vystoupil s úvodním slovem prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Informoval o dění na poli mezinárodní diplomacie od posledního jednání Prezídia. Z pozice předsedy Výboru pro spolupráci mezi FIA a FIM se Jan Šťovíček zúčastňuje jednání Představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM. Poslední se konalo v Ženevě. Vedle řady projednávaných věcí se řešila příprava Interkontinentálních her, nového konceptu soupeření týmů všech šesti kontinentálních unií FIM v silničních závodech motocyklů. Každý z kontinentů postaví dvě čtyřčlenná družstva v kategoriích Supersport a Supersport 300, startovat se bude na motocyklech od Yamaha Racing. Závody proběhnou o víkendu 30. 11.-1. 12. 2024 na okruhu v Jerezu. Snahou Autoklubu ČR bude prosadit do evropského týmu českého reprezentanta, je to příležitost pro závodníky, kteří se neúčastní šampionátů mistrovství světa a mistrovství Evropy. Požadavkem pro splnění týmu je jedna žena v každé kategorii. Jan Šťovíček také informoval o vstupu Liberty Media, majitele Formule 1, do mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP a mistrovství světa superbiků WSBK, když koupil většinový podíl ve společnosti Dorna, dosavadního promotéra. Transakce podléhá schválení Evropskou komisí v antimonopolním řízení.

Zástupci Autoklubu ČR v čele s prezidentem Janem Šťovíčkem se účastnili Speedway Grand Prix ve Varšavě. Plochá dráha je v Polsku nejpopulárnějším sportem, podnik mistrovství světa sledovalo z tribun stadionu 54 tisíc diváků. Byla to příležitost setkat se s vedením FIM a dalšími zástupci národních federací.

Prezidenta Autoklubu ČR oslovila Francouzská motocyklová federace, která má velký zájem o spolupráci v oblasti přípravy nejmladších jezdců a výchovy talentů. Připravují projekt, v jehož rámci by se naši jezdci mohli účastnit juniorských závodů ve Francii.

Minulý týden se konalo zasedání Regionu 1 Mezinárodní automobilové federace FIA v Káhiře. Jan Šťovíček absolvoval několik bilaterálních jednání, o spolupráci s Autoklubem ČR je zájem i ze strany velkých federací.

Následovala zpráva předsedkyně Revizní komise Autoklubu ČR Lenky Felix o aktuálně dvou projednávaných případech, oba jsou ve stavu řešení a vyžádání dalších podkladů.

Viceprezidenti pro motocyklový a automobilový sport Petr Moravec a Jiří Valenta informovali o průběhu začátku sezóny. Viceprezident pro ekonomiku a management Jakub Vymazal hovořil o přípravě finálního rozpočtu výkonnými výbory automobilového a motocyklového sportu. Viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil připomněl, že první červnový víkend se koná jubilejní 50. Národní sraz karavanistů a v polovině předprázdninového měsíce začíná prvním podnikem MČR – Pohár historických vozidel Asociace veteran car clubů Autoklubu ČR. Předseda Klubu závodníků veteránů Evžen Erban pozval všechny 8. června do Parku Františka Šťastného v Kochánkách. Se starostkou obce jednal o budoucnosti parku v rodišti naší legendy motorsportu. Viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp informoval o připravovaném jednání o spolupráci s Evropskou asociací autoškol. Viceprezident pro významné sportovní akce Jan Regner vysvětlil letošní pravidla státní podpory, která je odlišná od minulých let, část financí je přidělena až po akci na základě prokázání všech požadovaných plnění.

Generální sekretář Tomáš Kunc představil návrh změn ve složení komisí, do komise motokrosu byl nominován Jiří Čepelák, do komise enduro Martin Prusík. Nový předseda technické komise Jaroslav Bambušek si sestavil tým ve složení: místopředseda Martin Kulhánek, členové Martin Kiml, Jiří Chmel, Václav Vácha, Václav Suchý ml., Oldřich Prokop, Vladimír Brixí, Martin Málek. Prezídium všechny nominace jednomyslně schválilo.

Dále byla schválena změna Etického kodexu Autoklubu ČR v bodu složení Etické komise. Nově má vedle předsedy čtyři členy. Předseda pro každý podnět jmenuje tříčlenný senát složený ze členů Etické komise, který bude o daném podnětu rozhodovat. Následně bylo schváleno složení Etické komise, předseda Stanislav Minářík, členové Petra Mynářová, Ladislav Šustr, Bohuslav Fencl a Vítězslav Javůrek.

Prezídium rozhodlo o tom, že vznikne nové ocenění Autoklubu ČR. V návaznosti na tradice bude stejně jako v první polovině minulého století pojmenováno jako Zlatý odznak. Ocenění Zlatý odznak Autoklubu ČR může obdržet fyzická osoba, která se významným a mimořádným činem nebo výjimečnými zásluhami zasloužila o rozvoj, prospěch a reprezentaci Autoklubu ČR nebo jeho činností v jednotlivých oblastech. Udělení bude v působnosti Prezídia Autoklubu ČR. Dále vznikne nová čestná funkce – čestný předseda Zájmového svazu Autoklubu ČR. Čestnou funkci uděluje Valná hromada Autoklubu ČR na návrh Prezídia.

Řídící výbor automobilového sportu postoupil Prezídiu k rozhodnutí dva projednávané případy, jež dostal k řešení od Etické komise. Po projednání Prezídium schválilo odebrání mediální akreditace Janu Pilátovi do konce roku 2024, podnět na předsedu Technické komise automobilového sportu Josefa Stránského byl odložen jako nedůvodný.

Na žádost samotných bývalých členů byla projednána zpráva likvidátora a schválena likvidace léta nečinného Škoda Rallye Klubu v AČR a dále nefunkční klub v Krásné Lípě.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 25. června 2024.

Slavnostním okamžikem 308. zasedání Prezídia Autoklubu ČR bylo blahopřání letošním jubilantům – 80. narozeniny slaví Stanislav Minářík a Ladislav Tejchman, pětasedmdesátiny František Čečil.

 

Sdílet