DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AUTOKLUBU ČR

Dubnové zasedání komise rally Autoklubu ČR se konalo dne 23.4. 2024 v Praze. Úvodem předseda komise Jiří Valenta informoval o tragické události na Rally Šumava 2024. Autoklub České republiky vyjádřil prostřednictvím generálního sekretáře AČR Tomáše Kunce upřímnou soustrast pozůstalým a rodině tragicky zesnulé Aleny Krejčíkové.

  • Na programu jednání byla dále informace o testování komunikační technologie KONEKTEL, která byla vyzkoušena v místech s problémy se signály sítí GSM.
  • Komise rally obdržela zprávu o aktuálním počtu registrovaných jezdců a spolujezdců pro rok 2024 a o počtu otestovaných vozidel včetně vozidel, kterým končí testace ke dni 30.4.2024.
  • Komise dále připomněla povinnost, že bezpečnostní školení vedoucích RZ je v kompetenci pořadatelů.
  • V další části jednání byla přijata informace o probíhajících přípravách CER (Central European Rally) a také o složitosti procedury a snaze certifikovat systém ONI tak, aby byl certifikován FIA i na podniky FIA.
  • Komise také rozhodla o zařazení jezdce Filipa Kohna (účast WRC3 a ERC) do reprezentace pro rok 2024.
  • Komise se dále zabývala došlými žádostmi o licence, hodnocením Rally kampu ve Zlíně a informacemi od média delegáta, týkajícími se předpokládaných televizních pořadů o rally v roce 2024. V návaznosti také o přesunutí pořadu Czech racing na celoplošnou stanici A11.
  • Komise zhodnotila proběhlou Valašskou rally 2024, včetně obdržených podnětů a připomínek a zprávou media delegáta, která poukazovala na některé nedostatky tohoto podniku. Na základě toho byl pověřen předseda komise a generální sekretář AČR k projednání zjištěných nedostatků s pořadatelem podniku.
  • Komise rally se rovněž zabývala podnětem posádky Březík – Krajča, pro udělení penalizace na Valašské rally 2024. Komise rally konstatovala, že posádka Březík – Krajča, respektive soutěžící či jeho zástupce, nepostupovala v souladu s řády a nepodala žádný oficiální protest tak, aby případná penalizace mohla být řešena v rámci procesů daného podniku (Valašská rally), případně v odvolacím řízení.
  • Komise rally přijala informaci k Rally Šumava 2024 a potvrdila rozhodnutí o nepřidělování bodů za odjetí části této soutěže. Toto rozhodnutí je v souladu s čl. 3.1.2. Standardních propozic. (bylo odjeto méně než 25 % plánované délky RZ).
  • Komise rally potvrzuje, že v souladu s řády bude účastníkům MČR a RCH i nadále započítáno pět výsledků z následujících pěti soutěží, plánovaných dle kalendáře MČR a RCH pro rok 2024.

Příští zasedání komise rally by se mělo konat dne 21.5.2024 v budově Autoklubu ČR.

Sdílet