Podpořili jsme Den zdravé Země Prahy 21

Dvaadvacátý duben si celosvětové připomínáme jako Den Země. Městská část Praha 21, která zahrnuje Běchovice, Újezd nad Lesy, Klánovice a Koloděje, spojila tento svátek planety se Světovým dnem zdraví, který připadá na 7. dubna, a připravila pro děti, mládež a širokou veřejnost Den zdravé Země s velmi bohatým programem. Mezi dvacítkou spolupořadatelských organizací nechyběl ani BESIP, jehož aktivity z pozice krajského koordinátora pro hlavní město Prahu zajišťuje Autoklub České republiky. Velmi atraktivní pro všechny účastníky pak byl rotační simulátor Autoklubu ČR, na kterém mohli zažít na vlastní kůži pocity při převrácení vozidla.

Akce se uskutečnila v pondělí 22. dubna 2024 na Multifunkčním sportovišti a před prvním stupněm Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy, největší spádové školy v okolí. Byla určena pro všechny, kteří se zajímají o zdraví naší planety i vlastního těla. Program startoval v 8.30 a dopolední část byla určena školákům a předškolákům. Od poledne do 17.00 hodin se otevřela pro širokou veřejnost.

Vedle stánků s osvětou na témata, jako je příroda, voda a lidské zdraví, byly také názorné ukázky první pomoci. Pracoviště BESIP se věnovalo dopravnímu vzdělávání a zásadám bezpečného chování všech účastníků v silničním provozu. Každý z návštěvníků po úspěšném absolvování školení hrou odcházel s dárkem. Velký zájem byl o vyzkoušení simulátoru převrácení dodávky, při kterém odborní instruktoři vysvětlovali zásady správného upoutání posádky a nutnosti zajištění volných předmětů v interiéru vozidla. Na Den zdravé Země v Újezdě nad Lesy přišly stovky účastníků.

Sdílet