BŘEZNOVÉ ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AUTOKLUBU ČR

Zasedání komise rally Autoklubu ČR se konalo dne 19.3. 2024 v Praze. Úvodem předseda komise Jiří Valenta informoval o změně ve složení komise. Na vlastní žádost odešel Roman Kresta, kterého v komisi nahrazuje Milan Poživil.  Ten mimo jiné převezme některé administrativní a komunikační záležitosti. Pro komunikaci s jezdci a pořadateli bude nově zřízena emailová adresa – rally@autoklub.cz.

Komise dále schválila přeřazení vozidla Škoda Felicia z třídy RN7 do RN6 a přijala informaci o centrálním testování vozidel v Dekra Chodov, které proběhlo ve dnech 15.-17.3 2024.

Na programu jednání byla také projednána změna zákona č. 30/2024 Sb. (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Ze této změny vyplývají nové povinnosti, mimo jiné došlo k navýšení minimálních limitů pojistného plnění z 35 mil. Kč na současných 50 mil. Kč, což se projeví ve výši pojistného na jednotlivé podniky.

Na tuto změnu musel zareagovat rovněž Autoklub ČR, jehož vedení jednalo s pojišťovnami prostřednictvím svého makléře o navýšení limitů a udržení rozumné výše pojistného pro pořadatele a jezdce. Nejvýhodnější nabídku předložila pojišťovna Allianz, u které jsou sportovní podniky AČR pojištěny už nyní, která poskytuje optimální součinnost v případě pojistného plnění. Došlo tedy k podpisu Dodatku ke stávající smlouvě, kterým se upravují limity a výše pojistného. Upravené pojistné je zveřejněno v Bulletinu číslo 01/2024

Komise dále řešila způsoby reportování z jednotlivých závodů MČR a RSS v roce 2024. Komise přijala informaci o proběhlém semináři Evropské trofeje v rally a dále o jednání s Oni Systém ohledně požadavků FIA na certifikaci pro GPS tracking systém.

Na základě došlých žádostí komise v posledním bodě jednání odsouhlasila základní reprezentaci pro rok 2024. Žádost byla schválena čtyřem žadatelům, a to konkrétně Eriku Caisovi (účast v ERC), Janu Černému (účast ve WRC3), Filipu Marešovi (účast v ERC) a Michalu Ždárskému (účast FIA ecoRally Cup). Rozdělení finančních a prostředků a případné doplnění reprezentace bude řešeno následně, po stanovení finanční podpory pro jednotlivé disciplíny.

Příští zasedání komise rally by se mělo konat dne 23.4.2024 v budově Autoklubu ČR.

Sdílet