INFO K BULLETINU AS AČR číslo 01/2024

Schválením změny zákona číslo 30/2024 Sb. (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) došlo mimo jiné k navýšení minimálních limitů pojistného plnění.

Na tuto změnu musel zareagovat rovněž Autoklub ČR, jehož vedení jednalo s pojišťovnami prostřednictvím svého makléře o navýšení limitů a udržení rozumné výše pojistného pro pořadatele a jezdce. Nejvýhodnější nabídku předložila pojišťovna Allianz, u které jsou sportovní podniky AČR pojištěny už nyní, která poskytuje optimální součinnost v případě pojistného plnění. Došlo tedy k podpisu Dodatku ke stávající smlouvě, kterým se upravují limity a výše pojistného.

Cena pojistného je navýšena o 50% oproti stávajícím pojistným sazbám. „Podařilo se nám vyjednat velmi solidní pojistné v porovnání s jinými pojišťovnami. Pojistné nám pojišťovna Allianz několik let nechala na stejné úrovni, nebo došlo jen k minimálnímu navýšení. Možná se to bude někomu zdát příliš, ale padesát procent ze stávajících částek je v přepočtu na koruny stále velmi dobrá sazba.“ vysvětlil generální sekretář AČR – Tomáš Kunc

Bulletinem číslo 01/2024 se upravuje především Příloha 1 – Poplatky, článek 8, Ročenky automobilového sportu 2024. Naleznete ho na webu AČR v sekci:

https://www.autoklub.cz/motorsport/automobily/sportovni-rady/bulletiny/

Sdílet