Aktuality z 307. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 19. března 2024 proběhlo v Heinzově síni klubového domu 307. zasedání Prezídia Autoklubu ČR.

Po schválení zápisů z minulých zasedání vystoupil s úvodním slovem Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR. Shrnul průběh a výsledky dvou vrcholných akcí světových motoristických federací, které proběhly v minulých týdnech. Mezinárodní motocyklová federace FIM měla předsezónní jednání v Lyonu spojené s konferencí komisí a školením činovníků. Proběhlo tady také zasedání nejvyššího orgánu, Představenstva FIM, jehož se účastnil také Jan Šťovíček z pozice předsedy Výboru pro spolupráci mezi FIA a FIM. Zástupci Autoklubu ČR vystupovali v rámci všech jednání velmi aktivně, česká federace má v rámci FIM významné postavení. Poslední únorový týden pak v Ženevě jednala Světová rada motorsportu Mezinárodní automobilové federace FIA, jíž se vedle stálého člena Jana Šťovíčka účastnil také Tomáš Kunc, nově jmenovaný prezident Výboru pro okruhový sport. Tato pozice se podle nové organizační struktury téměř vyrovná plnohodnotnému členství v nejvyšším orgánu FIA. Dále se v Bukurešti konal kongres Motocyklové asociace zemí střední Evropy (MACEC), kde Autoklub ČR zastupoval Jan Šťovíček a Petr Moravec, viceprezident pro motocyklový sport.

Právě Petr Moravec, který zastává pozici viceprezidenta MACEC, přiblížil výsledky kongresu v Bukurešti. Jsme s polskou federací PZM nejaktivnějšími a nejvlivnějšími členy Asociace, která dává i jezdcům nižší výkonnosti příležitost startovat v mezinárodních závodech. Dále okomentoval současný stav přípravy sezóny – kalendáře jsou sladěny, probíhá licenční řízení, všechny disciplíny mají za sebou školení, reprezentace jsou stanoveny. Prvním mezinárodním podnikem u nás bude mistrovství Evropy družstev na ploché dráze, které se koná v Pardubicích poslední březnovou sobotu.

Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport, potvrdil, že i tady příprava sezóny probíhá podle plánu, skončilo testování a většina školení, konaly se už první soutěže ve slalomu a v rally pravidelnosti. Začala také příprava letošní Středoevropské rally.

Následujícím bodem bylo zhodnocení XVII. Valné hromady Autoklubu ČR. Potěšující byla účast delegátů, která předčila všechna očekávání. Potvrdila, že aktivní kluby mají zájem podílet se na rozvoji Autoklubu ČR. Výrazná podpora ve volbách prokázala, že kluby oceňují nepochybné úspěchy současného vedení. Členové Prezídia se shodli, že na valnou hromadu mají pozitivní ohlasy z celé republiky.

Dále bylo schváleno doplnění členů sportovních komisí, jak je navrhl Řídící výbor automobilového sportu. Návrh vznikl na základě podnětů ze samotných komisí, kandidáty si vybrali jejich předsedové. Řešena byla také Technická komise motocyklového sportu.

Prezídium Autoklubu ČR rozhodlo o zrušení nefunkčního Autoklubu Neveklov z důvodu, že klub dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze Stanov Autoklubu ČR. Klub byl opakovaně vyzýván ke zjednání nápravy, korespondence se vracela zpět jako nedoručitelná.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 21. května 2024.

Sdílet