Motorsport Rescue Camp 2024

Ve dnech 16.–18. února 2024 se konal první ročník Motorsport Rescue Campu, který je komplexním školením záchranářů v motorsportu. Za cíl si dal prohloubení spolupráce technických a zdravotnických záchranářů s ohledem na specifika zásahů v jednotlivých disciplínách motorsportu. Jedná se o společný projekt Autodromu Most, záchranného systému Autoklub Sport Rescue a poskytovatele zdravotních služeb DavepoMedevac.

Pozvání k účasti přijali jako pozorovatelé nejen zástupci Autoklubu ČR jako národní sportovní autority, ale též zástupci Mezinárodní automobilové federace FIA a některých dalších záchranných týmů či poskytovatelů zdravotních služeb. Někteří z nich v průběhu školení projevili zájem stát se aktivními účastníky příštího ročníku Motorsport Rescue Campu.

V rámci slavnostního zahájení byla předána Zlatá spona (čestné ocenění Autoklubu ČR, které se propůjčuje fyzickým a právnickým osobám za jejich přínos pro rozvoj českého automobilového sportu) významnému organizátoru sportovních podniků, zejména 16 ročníků Rallye Teplice, dlouholetému záchranáři a dispečeru týmu, Jiřímu Dvořákovi, který je doyenem záchranného systému ASR.

Výkonný ředitel Autoklubu ČR Richard Gironi při té příležitosti poukázal na skutečnost, jak je cenné, že takoví lidé jako Jiří Dvořák mající bohaté zkušenosti, jsou s námi dále a své zkušenosti ochotně předávají mladším generacím. V závěru svého vystoupení vyzdvihnul smysl a významný přínos tohoto komplexního Rescue Campu a účastníkům zdůraznil nutnost pravidelných školení slovy: „Můžete mít sebelepší vybavení, ale když nebudete šikovní a nebudete mít ty zkušenosti, které jsou u toho nejcennější, tak u zásahu vám to stejně nepomůže.“

Na jeho slova navázal MUDr. Milan Procházka, předseda lékařské komise Autoklubu ČR, který zmínil posun úrovně součinnosti záchranných složek v motorsportu: „Posunuli jsme se o velký kus dál, stoupáme na úroveň spolupráce, jaká funguje na nejvyšším stupni motoristických podniků. Trénink je již srovnatelný se zahraničními týmy a důkazem toto byla i účast na Central European Rally, podniku mistrovství světa v rally.“

Páteční blok teoretických školení zahrnoval témata od konstrukce závodních vozidel a jejich bezpečnostních prvků, přes organizaci sportovního podniku a vzájemné komunikaci v jeho rámci, použití různých typů hasicích přístrojů a vyprošťovací techniky během zásahu, včetně specifik zásahu u vozidel s hybridním pohonem, až po techniky extrikace (vyprošťování) posádky a řešení takové traumatické situace.

Soustředění techniky během teoretických školení bylo využito také k provedení inventury vybavení vozidel a periodických revizi hasících prostředků či vyprošťovacích nástrojů.

Sobotní a nedělní program byl zaměřen na praktické procvičování v pátek získaných vědomostí, a to navíc v různých situacích. Zasahující posádky technických a zdravotnických záchranářů byly rozděleny do pěti skupin, ve kterých posádky celý den rotovali po jednotlivých stanovištích.

K dispozici byla zapůjčena závodní technika reprezentující různé disciplíny motorsportu: autocross, závody na okruzích a rally.

O něco náročnější program čekal řidiče – záchranáře, kteří mimo programu se svými posádkami museli průběžně absolvovat také řízení svého vozidla na jednotlivých drahách polygonu Autodromu Most. Sobotní výcvikový blok po společné večeři ukončil noční cvičný zásah u převráceného vozidla, který důkladně prověřil zasahující posádky ve ztížených podmínkách.

Nedělní program cvičných zásahů byl pro posádky náročnější o nutnost použití vyprošťovacích mechanických i hydraulických zařízení při extrikaci posádky havarovaného vozidla.

Během slavnostního ukončení Motorsport Rescue Campu pořadatelé poděkovali účastníkům za zdárný průběh školení. Každý účastník také obdržel z rukou Zbyška Zubera (vedoucí záchranného systému ASR), Davida Veselého (jednatel DavepoMedevac) a Jindřicha Hrnečka (sportovní ředitel Autodromu Most) certifikát o úspěšném absolvování školení v rozsahu 18 hodin. Posledně jmenovaný také za všechny pořadatele uzavřel školení slovy: „Chci poděkovat všem třem subjektům, bez kterých by toto školení nebylo možné uspořádat – záchrannému systému ASR, poskytovateli zdravotních služeb DavepoMedevac a samozřejmě také společnosti Autodrom Most, a.s. Zároveň musím poděkovat dalším partnerům, kteří nám ochotně a nezištně zapůjčili svojí závodní techniku potřebnou k praktickým cvičením: Škodě Motorsport za Škodu Fabii RS Rally2, týmu Chabr Motorsport za zapůjčení monopostu, jednotlivým týmům obou rodin Svobodových a rodiny Švorcových za autokrosové speciály a také nesmím zapomenout poděkovat za vozidla určená k rozstříhání vyprošťovacími nástroji. Je skvělé, jaké podpory se nám i z této strany dostalo a ještě jednou: Děkujeme!“

Media team ASR dne 20. 2. 2024 (rescuemedia@autoklub.cz)

Sdílet