Proběhla XVII. Valná hromada Autoklubu ČR

V sobotu 10. února 2024 proběhla ve Smetanově sále Klubového domu XVII. Valná hromada Autoklubu České republiky (dále „Autoklub ČR“). Zasedání nejvyššího orgánu Autoklubu ČR se účastnilo 150 osob s hlasovacím právem. Delegáti se sjeli z řady klubů napříč celou republikou.

V roce, kdy Autoklub ČR oslavuje 120 let od svého založení, delegátům Valné hromady poblahopřáli a poděkovali ve video zdravicích nejvyšší představitelé obou světových organizací motorsportu a motorismu, prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Mohammed Ben Sulayem a prezident Mezinárodní motocyklové federace FIM Jorge Viegas.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti Autoklubu ČR za uplynulé období, zprávu Revizní komise Autoklubu ČR, Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR, Etické komise Autoklubu ČR a Senátu Autoklubu ČR o své činnosti. Delegáti schválili výsledky činnosti a hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období, výsledky hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období, program, cíle a návrh činnosti Autoklubu ČR na následující období, zásady rozpočtové politiky Autoklubu ČR pro rok 2024, předběžný rozpočet Autoklubu ČR a změny Stanov Autoklubu ČR navrhované Prezídiem Autoklubu ČR.

Valná hromada zvolila na následující čtyřleté funkční období tyto orgány Autoklubu ČR s účinností od 1. března 2024:

Prezident Autoklubu ČR JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.; první viceprezident Autoklubu ČR Ing. Stanislav Minářík, další členové Prezídia Autoklubu ČR Ing. Jiří Čáp, Ph.D., FEng., Mgr. František Čečil, Ing. Pavel Jiran, Petr Moravec, Petr Pospíšil, Ing. Jan Regner, Matěj Smrž, Ing. Jiří Šitina, Ladislav Tejchman, Jiří Valenta, Mgr. Jakub Vymazal. Členové Revizní komise Autoklubu ČR Mgr. Lenka Felix, Eduard Masařík, Mgr. Jiří Nejdl, Jaromír Paulů, Věra Šmakalová. Předseda Národního odvolacího soudu JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Usnesení a volby orgánů Autoklubu ČR Valná hromada odhlasovala drtivou většinou. Kandidát na prezidenta Autoklubu ČR Jan Šťovíček a celý jeho tým tak získali od klubů širokou podporu a velmi silný mandát na následující čtyřleté volební období. Krátce po skončení Valné hromady obdržel Jan Šťovíček telefonické gratulace k volebnímu úspěchu od prezidentů obou světových federací FIA a FIM.

Valná hromada vzala na vědomí udělení ocenění Autoklubu ČR – odznak „Granátový lev“ za mimořádné zásluhy a dlouholetou činnost pro Autoklub ČR, panu Mgr. Rudolfu Salvetrovi, který z pozice starosty města Klatovy dlouhodobě podporuje motoristický sport a činnost Pošumavského automotoklubu Klatovy v AČR, jehož je členem, a významným způsobem se podílel na historické premiéře mistrovství světa v ČR – Středoevropské rally.

V závěru zasedání byly videosekvencí připomenuty významné osobnosti Autoklubu ČR, které v minulých měsících opustily náš svět, delegáti uctili jejich památku minutou ticha.

Usnesení XVII. Valné hromady Autoklubu České republiky najdete na tomto odkazu.

Sdílet