Aktuality z 305. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 6. února 2024 se v Heinzově síni klubového domu konalo 305. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky. Vzhledem k blížícímu se termínu XVII. Valné hromady Autoklubu ČR se projednávala zejména příprava na zasedání tohoto nejvyššího orgánu spolku.

Po schválení zápisu z minulého zasedání vystoupil s úvodním slovem prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Shrnul průběh krajských konferencí, které v minulých týdnech proběhly pro členy v regionech. Vedení Autoklubu ČR na nich podalo zprávu o hospodaření a aktivitách v minulém období s výhledem do budoucna. Šlo o vhodnou příležitost vyvrátit fámy o údajné špatné ekonomické situaci spolku. Diskuze byla otevřená, probírala se řada praktických záležitostí a padala řada dotazů a podnětů.

Viceprezident pro ekonomiku a management Jakub Vymazal vystoupil se zprávou o hospodaření Autoklubu ČR, jež je ve všech faktorech pozitivní a s kladnými křivkami dlouhodobého vývoje i do dalšího období. Seznámil členy Prezídia s předběžným rozpočtem Autoklubu ČR pro rok 2024, jež je sestaven jako mírně přebytkový.

Prezídium se dále zabývalo přípravou XVII. Valné hromady Autoklubu ČR. Byly schváleny kandidátní listiny na prezidenta, prvního viceprezidenta a členy Prezídia, kandidáti do Revizní komise, kandidát na předsedu Národního odvolacího soudu. V souvislosti s konáním valné hromady bylo navrženo složení volební komise a návrhové komise a podkladové materiály pro delegáty. Projednány byly návrhy na udělení nejvyššího ocenění Autoklubu ČR Granátový lev.

Výkonný ředitel Richard Gironi informoval o změně názvu Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR na Asociaci polygonů AČR a schválené novelizaci podmínek členství v asociaci na řádné a přidružené. Cílem tohoto opatření je zastřešit co nejvíce polygonů v České republice.

Velmi kladně bylo zhodnoceno konání slavnostního vyhlášení sezóny ME v autokrosu a MS v rallykrosu, kterým byl společně s konáním předsezónního semináře disciplín off-road Mezinárodní automobilovou federací FIA pověřen Autoklub ČR. V prostorách klubového domu proběhla velmi zdařilá akce, která byla vysoce kladně hodnocena jak účastníky, tak představiteli FIA. Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.

První viceprezident Autoklubu ČR Stanislav Minářík informoval o zasedání Mezinárodní historické komise FIA a přípravě manifestu o spolupráci mezi FIA, Mezinárodní motocyklovou federací FIM a Mezinárodní federací historických vozidel FIVA.

Sdílet