INFORMACE PRO JEZDCE OFF-ROAD

Komise off-road AČR oznamuje, že „Školení jezdců“ bude v roce 2024 probíhat pouze online.

Od 26.02.2024 bude na webových stránkách Autoklubu ČR (www.autoklub.cz) umístěna prezentace ve formátu „pdf“, kterou si může každý jezdec prostudovat nebo případně stáhnout pro svoji potřebu.

Tato prezentace bude obsahovat veškeré změny předpisů na rok 2024, jak sportovních, tak technických a vlajkové signalizace, dále bezpečnostní školení a informace o řízení závodu, sportovního chování jezdců, způsobu přihlašování na závody atd.

Všechny žádosti o licence jezdce a soutěžícího budou vyřizovány výhradně online přes Informační systém AČR (dále ISAČR) na webové stránce is.autoklub.cz, kde je nutné pro úspěšné získání licence absolvovat také online test.

Případné otázky nebo nejasnosti směřujte výhradně písemně na email: tejchman@autoklub.cz

Sdílet