Nultá hodina autoškoly pro středoškoláky v Nových Vysočanech

Poprvé v letošním roce se konal projektový den Nultá hodina autoškoly ve středu 24. ledna na Soukromé střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v Nových Vysočanech. Vzdělávací projekt pro budoucí řidiče organizuje BESIP ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Autoklub České republiky je krajským koordinátorem BESIP pro hlavní město Prahu.

Studenti byli rozděleni do několika skupin a procházeli postupně projektovými pracovišti. Cílem je zajímavou a poutavou formou přivést příští řidiče k uvědomění si zodpovědnosti při řízení auta nebo motocyklu a nutnosti dodržovat pravidla silničního provozu.

A protože od začátku tohoto roku platí novela zákona o silničním provozu, která umožňuje sednout za volant už v 17 letech za doprovodu mentora, od studentů padlo na tuto novinku mnoho dotazů. Velký zájem vzbudila také projekce dokumentu o vinících tragických dopravních nehod s následky pro všechny její účastníky 13 minut a diskuze o filmu.

Že šlo o zajímavou a přínosnou akci, svědčí odposlechnuté hodnocení mezi studenty po skončení projektového dne: „Dneska to bylo nejlepší školení o bezpečnosti silničního provozu, které jsem kdy zažil.“

Sdílet