Pozvánka: pravidelné školení Racer buggy

Vážení přátelé, Klub mládeže v AČR Vás zve na pravidelné školení jezdců Racer buggy v disciplíně autocross, které se uskuteční v autokroso-rallykrosovém areálu Sedlčanská kotlina.

PROGRAM:

Sobota, 13. 4. 2024

09,00-10,00 sraz účastníků, prezence
10,00-13,00 testování vozidel za účelem vystavení technických průkazů
13,00 zahájení teoretické části
13,00-14,30 školení
14,30-15,00 přezkoušení jezdců
15,00-15,30 vyhodnocení teoretické části školení
15,30-17,30 volný trénink

Neděle, 14. 4. 2024

09,00-11,00 praktické jízdy na trati
11,00 ukončení povinné části školení
12,30-15,00 minizávod (není započítáván do MČR ani ČT – systém 1 měřený trénink, 2 rozjížďky, finále) – nepovinný
16,00 vyhlášení minizávodu, ukončení akce, odjezd účastníků

Účast jezdců je povinná. Pokud se nemůžete zúčastnit zašlete do 20. 3. 2024 omluvu na vymazal@autoklub.cz.
Žádosti o vystavení licence jezdce či soutěžícího se zasílají přes informační systém Autoklubu ČR (is.autoklub.cz). Pro žadatele do 18 let věku je nutný ověřený podpis obou zákonných zástupců. Noví žadatelé o licenci musí k žádosti doložit fotokopii
rodného listu.

Pouze na základě osobní účasti a absolvování přezkoušení budou vystaveny nové licence jezdců. Jezdci, kteří se školení nezúčastní, obdrží podklady pro sezónu a v dohodnutém náhradním termínu absolvují přezkoušení.
S pozdravem, Klub mládeže v AČR

Sdílet