Zemřel Josef Rejnart, dlouholetý člen Auto klubu Nová Paka

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům a příznivcům motoristického sportu, že dne 20. ledna 2024 nás opustil v nedožitých 91 letech člen Auto klubu Nová Paka, pan

J o s e f   R E J N A R T.  

Byl dlouholetým členem Auto klubu Nová Paka, kde působil v různých funkcích, jako člen, hlavní pořadatel, předseda klubu, až do 85 let jako správce areálu, při motokrosových a autokrosových závodech i v dalších funkcích. Byl vynikajícím organizátorem, kamarádem při všech závodech, akcích a zájezdech pořádaných Auto klubem Nová Paka. Pro svoji pracovitou a veselou povahu byl mezi členy a jezdci velice oblíben.

Ztrácíme v něm obětavého a velikého kamaráda. Věříme, že i tam nahoře, až se setká s těmi kamarády, se kterými závody vždy rád organizoval, bude tak nadále pokračovat v organizaci těch nebeských závodů.

Pepo budeš nám chybět“

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

 

Sdílet