Aktuality z 304. zasedání Autoklubu ČR

V úterý 16. ledna 2024 po 304. zasedlo Prezídium Autoklubu České republiky. Jako tradičně se konalo v Heinzově síni klubového domu. Na programu byla zejména příprava valné hromady.

Po schválení zápisu z minulého zasedání vystoupil s úvodním slovem prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Informoval o výsledku prioritizace sportovních odvětví, kterou zpracovala Národní sportovní agentura. Bylo stanoveno pořadí sportů s rozdělením do tří skupin, v té první jsou zejména všechny olympijské sporty. Motoristický sport byl zařazen do druhé skupiny, což by pro příští období mělo znamenat obdobnou výši státní dotační podpory, jakou měl doposud.

Viceprezident pro motocyklový sport Petr Moravec zmínil finalizaci kalendářů pro letošní sezónu v rámci jednotlivých komisí. Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport, informoval o finalizaci ročenky a proškolování techniků. Stejně tak viceprezident pro zájmovou činnost hovořil o přípravě školení pro testační komisaře. Viceprezident pro významné sportovní akce Jan Regner upozornil, že do konce ledna je otevřena výzva VSA Národní sportovní agentury.

V rámci přípravy XVII. Valné hromady Autoklubu ČR byly projednány přípravné kroky, které budou schvalovány na příštím zasedání Prezídia Autoklubu ČR, včetně návrhu složení revizní komise, předsedy národního odvolacího soudu, návrhové a volební komise.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne 6. února 2024.

 

Sdílet