XVII. Valná hromada Autoklubu České republiky

V sobotu 10. února 2024 se od 10.00 hodin bude konat XVII. Valná hromada Autoklubu České republiky (dále jen „Autoklub ČR“), která je nejvyšším orgánem Autoklubu ČR a koná se zpravidla jednou za 4 roky. Valná hromada je tvořena delegáty klubů plnících povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR a Prezídiem. Valná hromada proběhne ve Smetanově sále Klubového domu Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.

Prezídium Autoklubu ČR z důvodu zajištění průběhu přípravy a konání XVII. Valné hromady Autoklubu ČR na svém zasedání dne 12. prosince 2023 v souladu s čl. 18 odst. 11 Stanov Autoklubu ČR rozhodlo, že kluby Autoklubu ČR jsou povinny mít splněny všechny povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR, to je zejména placení členských příspěvků a registračního poplatku klubu, a to ke dni 31. prosince 2023.

Na stránce valné hromady byly publikovány všechny související dokumenty:

https://www.autoklub.cz/autoklub-cr/o-autoklubu-cr/organy/valna-hromada/

Sdílet