Aktuality z 303. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 12. prosince 2023 se v Heinzově síni klubového domu uskutečnilo 303. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky.

Po schválení zápisu z minulého zasedání se úvodního slova ujal prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Informoval o průběhu a výsledcích letošních kongresů obou nejvyšších organizací motorsportu a motorismu. V Liverpoolu se konalo jednání vrcholných orgánů Mezinárodní motocyklové federace FIM. Jan Šťovíček z pozice předsedy Výboru pro spolupráci mezi FIA a FIM je stálým přísedícím Představenstva FIM. Z jeho iniciativy na základě dvacetiletých zkušeností soudce FIM i FIA vznikl záměr společného disciplinárního soudu obou federací, který na Kongresu FIM vzbudil velký zájem. „Mám radost, že zájem pracovat na případech FIM projevila řada velmi kvalitních soudců FIA.“ Nyní se vytváří společný seznam soudců pod nezávislým sekretariátem. Cílem je sjednotit úroveň disciplinárních soudů v motoristickém sportu. Významnou novinkou z Kongresu FIM je změna pojmenování sportovních seriálů a podniků se zahraniční účastí, od příští sezóny nebudou mít označení „mezinárodní,“ ale „open“, a bude možné se jich účastnit s národní licencí typu „open“. V diskuzi se členové Prezídia shodli, že změna se dotkne licenčního řízení a požadavku kontroly jezdců startujících v zahraničí, zda je podnik řádně pojištěn. Českých podniků se změna systému netýká, protože FIM uznává stávající pojištění pod Autoklubem ČR. Valná hromada FIM ocenila prezentaci Jana Šťovíčka na téma spolupráce obou federací, kde se podařilo již podepsat memorandum o spolupráci v mezinárodní kampani United Against Online Abuse (boj proti útokům na sociálních sítích). Nově mohl ohlásit přípravu memoranda o spolupráci v oblasti turistiky a obecného motorismu, zejména bezpečnosti silničního provozu, a pro všechny národní federace velmi důležitého vydávání mezinárodních řidičských průkazů a tzv. „Carnet de Passage de Douane.“ Z velkých novinek pak je nutno zmínit nové logo FIM, které valná hromada schválila a bude se používat od příštího roku. Týden byl završen slavnostním večerem s vyhlášením mistrů světa, včetně našeho Ervína Krajčoviče (Flat Track) a Karla Haniky (FIM EWC).

Minulý týden pak proběhl Kongres FIA v Baku se závěrečným slavnostním ceremoniálem vyhlášení mistrů světa. Jan Šťovíček zdůraznil význam jednání Světové rady motorsportu FIA, jejímž je členem. V rámci zvýšení efektivity a úspor ve FIA probíhá restrukturalizace portfolia disciplín, Autoklub ČR zajímají především u nás tradiční disciplíny, zejména autokros, rallykros, závody do vrchu a závody historických automobilů. Kumulovaná ztráta FIA dosáhla za poslední roky pod vedením minulého prezidenta a Světové rady přes 60 milionů eur, snahou je tedy šetřit a rušit statuty některých kontinentálních mistrovství FIA a změnit je na mezinárodní série. To se u jmenovaných disciplín podařilo odvrátit a zachovat je ve stávajícím formátu FIA mistrovství Evropy. Autoklub ČR nabídl převzít od FIA organizaci ME v autokrosu a rallykrosu, slovenští kolegové pak ME v závodech do vrchu, naše federace jim nabídla spolupráci. O závody historiků mají zájem v Portugalsku a v Anglii. Přechod promotéra ME z FIA na národní federace znamená kýženou úsporu finančních prostředků, proběhne výběrové řízení. Podařilo se ve Světové radě prosadit úpravu pravidel, která umožní i v roce 2024 pořádat šampionát Formule 4 v našem regionu, jenž vznikl z iniciativy generálního sekretáře Autoklubu ČR Tomáše Kunce. Je ideálním spojením mezi světem motokár a formulí pro mladé jezdce. První sezóna ukázala, že F4 CEZ dokáže nabídnout závodníkům a týmům čtyřnásobně levnější variantu oproti stejným šampionátům v Itálii nebo Španělsku a je relativně nejdostupnější příležitostí pro talenty se zájmem dostat se až do Formule 1. Zároveň je skvělým počinem v rámci Středoevropské zóny FIA, v níž Autoklub ČR zastává významnou pozici a navazuje na práci bývalého generálního sekretáře automobilového sportu Radovana Nováka, který zesnul na začátku listopadu. Jan Šťovíček připomněl, že i v rámci Kongresu FIA byl Radovan Novák připomenut v bloku významných osobností, které opustily svět motorsportu v roce 2023.

Autoklub ČR získal v konkurenci tří dalších zájemců FIA mandát pořádat ceremoniál slavnostního vyhlášení mistrů Evropy a světa v autokrosu a rallykrosu. Uskuteční se 3. února 2024 v klubovém domě Autoklubu ČR a předcházet mu bude seminář činovníků disciplín off road FIA. Autoklub ČR tak navazuje na pořádání celosvětového semináře činovníků rally, který se u nás konal v lednu 2020 těsně před covidovou pandemií a byl tehdy jak účastníky, tak i Mezinárodní automobilovou federací vyhodnocen jako jeden z vůbec nejlepších v historii.

Na jednání Prezídia Autoklubu ČR přišli na pozvání prezidenta Jana Šťovíčka vítězové FIA ecoRally Cup 2023 Michal Žďárský a Jakub Nábělek. Naši reprezentanti získali ve světovém poháru premiérový titul a na letošním FIA Prize Giving Ceremonial v Baku vystoupili na pódium po boku mistrů světa Formule 1 nebo rally. Členové Prezídia Autoklubu ČR ocenili jejich historický úspěch děkovným potleskem.

Další návštěvou byli úspěšní reprezentanti v disciplíně enduro, kteří pod vedením Kryštofa Koubleho získali kromě individuálních úspěchů i evropský titul v týmové kategorii, a dále v juniorské soutěži o tzv. Stříbrnou vázu na letošní Mezinárodní motocyklové Šestidenní v Argentině skvělé páté místo. Obrovský příslib do budoucna!

V bodu zpráv viceprezidentů Petr Moravec jako první uvedl aktuální informace z motocyklového sportu. Zveřejněny jsou termíny mistrovství světa a Evropy ve všech disciplínách a v návaznosti na ně se tak tvoří kalendáře národních šampionátů. Matěj Smrž referoval o významném diplomatickém úspěchu, kterým je schválení národní série FIM MiniGP Czech Republic, jež otevírá bránu našemu silničářskému potěru do mistrovství světa silničních závodů motocyklů. Toto by nebylo možné bez zastoupení v Předsednictvu FIM a komisi silničních závodů motocyklů. Viceprezident pro automobilový sport Jiří Valenta také informoval o přípravě kalendářů podniků pro rok 2024, průběhu vyhlašování letošní sezóny a aktuální práci na sportovních řádech. Opět připomněl obrovský úspěch soutěže WRC Středoevropská rally, která měla vysoce kladná hodnocení od promotéra i FIA, a skončil i ekonomicky úspěšně. František Čečil, viceprezident pro zájmovou činnost, hovořil o přípravách jubilejního 30. ročníku Mistrovství ČR Poháru historických vozidel Asociace veteran car clubů AČR v následujícím roce a o průběhu Valného shromáždění Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Jeho zprávu doplnil první viceprezident Autoklubu ČR Stanislav Minářík, člen legislativní a technické komise FIVA. Oba také referovali o práci historické komise FIA, která se sešla v Baku. Předseda Asociace caravan clubů AČR Vladimír Chomát oznámil termín Národního srazu karavanistů v roce 2024, konat se bude ve dnech 5.-9. června v Poděbradech, pořadatelství se ujme Caravan Club Pardubice v AČR. Viceprezident pro významné sportovní akce Jan Regner připomněl blížící se termín vypsání programu VSA Národní sportovní agenturou. Viceprezident pro obecný motorismu Jiří Čáp zmínil novinky v Asociaci center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.

Prezídium Autoklubu ČR schválilo organizační a jednací řád Komise trenérsko metodické, která se věnuje rozvoji vzdělávání trenérů v jednotlivých disciplínách motocyklového a automobilového sportu, zaměřuje se na kvalitní práci s mládeží, zajišťuje tvorbu a průběžnou optimalizaci metodických postupů v práci s mládeži napříč všemi disciplínami motocyklového a automobilového sportu. Jejím předsedou je Josef Mňuk, místopředsedou Jan Dušek a členy Tomáš Topinka, Jakub Smrž a Natálie Švorcová. Dále členové Prezídia Autoklubu ČR schválili nové složení Komise kartingu. Předsedou byl zvolen Jiří Mičánek, místopředsedou Jan Bartů, členy Karel Nevečeřal, Michal Jílek a Jan Dušek.

V roce 2024 proběhne XVII. Valná hromada Autoklubu ČR. Prezídium Autoklubu ČR se vzhledem k osvědčeným termínům výročních konferencí v letech 2022 a 2023 po projednání jednomyslně shodlo na jejím pořádání před začátkem sezóny 2024, kdy ještě kluby nebudou zaneprázdněny přípravou podniků v nové sezóně, takže lze očekávat hojnou účast delegátů, a kdy bude vhodné schválit hospodářské výsledky za poslední období, s čímž nelze čekat do podzimního termínu. Je tak zajištěno aktuální a transparentní projednání zhodnocení hospodaření v uplynulém období a schválení návrhu rozpočtu na nadcházející sezónu. XVII. Valná hromada Autoklubu ČR se uskuteční 10. února 2024 v klubovém domě, podklady jsou zveřejněny ZDE. Jako obvykle jí budou předcházet krajské konference.

Členové Prezídia projednali i mediální kampaň, která byla proti Autoklubu ČR a jeho vedení spuštěna v posledních dnech, a která se opakuje před každými volbami. Probrali ekonomickou situaci, kterou jim detailně objasnili viceprezident pro ekonomiku Jakub Vymazal a výkonný ředitel Richard Gironi, následně také představili business plán pro další období. Zpráva byla jednomyslně schválena. Bylo konstatováno, že prodej klubového domu není na pořadu dne, a nebude o něm jednáno na nadcházející valné hromadě, kde tento bod vůbec není na programu.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 16. ledna 2024.

Prezídium Autoklubu ČR přeje všem členům krásné a pohodové vánoční svátky, děkujeme za práci našich činovníků na velice úspěšné sezóně 2023 a těšíme se na další úspěšný rok!

 

Sdílet