Nulté hodiny autoškoly zaujaly studenty i děti z mateřinky

Minulý týden se Autoklub České republiky podílel na projektových dnech Nultá hodina autoškoly, který organizuje BESIP ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Smyslem projektu je působit na budoucí řidiče a upozornit je na rizika a faktory, které ovlivňují řízení motorových vozidel.

Nultá hodina autoškoly pro studenty Střední školy obchodní v Praze Vinohradech byla složena z teoretické části, která probíhala v učebně a z praktických ukázek venku. Budoucí řidičky a řidiči získali mnoho informací a praktických rad. Hlavním cílem prolínajícím se celým programem je vyvolat v budoucích řidičích uvědomění, že jakmile usednou za volant, mají v rukou nejen život svůj, ale i dalších osob, které případně vezou a samozřejmě také ostatních účastníků silničního provozu. A že nezodpovědnost spočívající v řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, přecenění schopností, nepřiměřená rychlost anebo nepozornost, často končí tragicky. Ve venkovních praktických ukázkách si pak mohli vyzkoušet práci dopravních policistů, jak funguje radarové měření rychlosti, komunikace vysílačkami, nebo jak probíhá silniční kontrola řidičů.

A že je přípravka autoškoly vhodná i pro předškoláky, o tom se přesvědčily děti z mateřské školy v Praze Vysočanech. Program jim byl samozřejmě přizpůsoben do zábavnější a hravé formy. Vedle dopravní výuky děti dostaly i drobné dárky v podobě reflexních prvků.

Autoklub České republiky je krajským koordinátorem BESIP pro hlavní město Prahu.

Sdílet