Výroční konference Asociace veteran car clubů 2023

V sobotu 4. listopadu 2023 proběhla v mladoboleslavském Domě kultury Výroční konference předsedů klubů sdružených v Asociaci Veteran Car Clubů Autoklubu ČR (AVCC AČR) spojená se slavnostním vyhlášením výsledků Mistrovství ČR Poháru historických vozidel.

Konferenci zahájil František Čečil, předseda AVCC AČR a představil oficiální hosty výroční konference – prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka a prezidenta Federace klubů historických vozidel ČR Václava Kafku.

Jan Šťovíček přivítal účastníky a informoval o změnách legislativy týkajících se historických vozidel, které Autoklub ČR s ministerstvem dopravy a dalšími partnery připomínkoval.

Na jeho slova navázal také Václav Kafka a sdělil poslední novinky z praxe.

Stanislav Minářík, první viceprezident Autoklubu ČR, podal zprávu o aktualitách ze světových motoristických federací týkajících se historických vozidel. V Mezinárodní automobilové federaci FIA probíhá restrukturalizace spočívající zejména v redukci počtu komisí a jejich obsazení. V letošním roce má FIA rozhodnout o prolomení mezního roku 1990 pro uznání historického vozidla, v návrzích jsou léta 1995 nebo 2000. Mezinárodní federace historických vozidel FIVA rozhodla o termínech World Events v příštích letech, v roce 2026 se světová soutěž motocyklů bude konat v České republice. Legislativní komise FIVA, jejímž je Stanislav Minářík členem, v souvislosti se zákazem používání některých chemických látek, mezi nimž jsou i kysličníky chromu, prosadila, aby byla prodloužena možnost chromování o další tři roky.

Hostem výroční konference AVCC AČR byl také Martin Tobiáš z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, který představil unikátní kusovou výrobu nejrůznějších komponentů podle originálu pomocí 3D tisku. Jeho výklad s ukázkami realizovaných výrobků včetně odlitků hlav a bloků motorů vzbudil velký zájem a řada veteránistů si na pana Tobiáše brala kontakt.

Po výroční konferenci již následovalo slavnostní vyhlášení výsledků Mistrovství ČR Poháru historických vozidel AVCC AČR 2023, které uváděl Předseda sportovní komise Antonín Smažinka. Letošního ročníku desetidílného seriálu soutěží se účastnila necelá tisícovka posádek, a to i ze zahraničí. Vůbec poprvé v historii se na medailové pozici v jedné z kategorií umístil zahraniční soutěžící, Zdenko Metzker ze Slovenska byl třetí v automobilech s rokem výroby od 1971. Poháry předávali Jan Šťovíček, Václav Kafka a František Čečil.

Kategorie automobily do roku 1945

Kategorie automobily od roku 1946 do roku 1970

Kategorie automobily od roku 1971

Kategorie motocykly do roku 1945

Kategorie motocykly od roku 1946 do roku 1970

Kategorie motocykly od roku 1971

Celkovým vítězem Mistrovství ČR Poháru historických vozidel AVCC AČR se stal Pavel Šmic, jehož spolujezdkyní byla manželka Marika, startovali s vozem Citroen 7 CV AT z roku 1939

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem jezdcům a posádkám za účast v soutěžích Mistrovství ČR Poháru historických vozidel AVCC AČR. Na shledanou v roce 2024 na jubilejním třicátém ročníku!

-bp-

Sdílet