Projekt popularizuje asistenční systémy v autech

Projekt Popularizace asistenčních systémů vozidel pro zvýšení dopravní bezpečnosti na pozemních komunikacích realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jeho cílem je rozšíření informovanosti řidičské veřejnosti o možnostech nových technologií v automobilech. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu spolu se snížením počtu dopravních nehod, a to především prostřednictvím cílených přednášek, kurzů, videí a televizních pořadů na téma využívání možností moderních asistenčních systémů. O projektu byla informována média na tiskové konferenci ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v klubovém domě Autoklubu ČR. 

„Pokročilé asistenční bezpečnostní systémy pomáhají řidičům s asistencí v různých dopravních situacích, a to buď převzetím kontroly nad jednotlivými funkcemi automobilu nebo varováním bez zásahu do řízení. Systémy mají řidičům usnadnit ovládání vozidla, zvýšit dopravní bezpečnost a komfort jízdy. Popularizace asistenčních systémů přispívá k informovanosti motoristické veřejnosti o zavádění a používání těchto nejmodernějších prvků v silničním provozu,“ předeslal Richard Gironi, zástupce Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR a výkonný ředitel Autoklubu ČR.

Projekt zahrnuje zaměření především na systémy typu ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). V případě hrozící nehody umí moderní automobily samy zastavit nebo dokonce provedou vyhýbací manévr. Přivolají pomoc v nouzi, nenechají vystoupit dítě do silnice, když zezadu jede auto. Poznají tmavě oblečeného chodce v noci, vyrovnají smyk bez zásahu řidiče, zabrání přejetí do protisměru, a spoustu dalšího.

Asistenční systémy prokazatelně zachraňují spoustu životů. Jenže zároveň ne vždy fungují intuitivně a řada lidí jejich zásahy do řízení kategoricky odmítá. „Pokud chceme počet úmrtí na silnicích v dohledné době dostat co nejblíž k nule, bez chytrých asistenčních systémů, které zmírní důsledky nevyhnutelných lidských chyb, to prostě nepůjde. Je na výrobcích aut, aby je co nejvíce zdokonalili a zpříjemnili jejich fungování, a na řidičích, abych se je naučili správně používat a přestali je automaticky vypínat jenom ze zvyku,“ vysvětlil Richard Gironi.

To vše jsou důvody, proč vznikl tento projekt. Představuje ohromnou šíři dnešních chytrých pomocníků a ukazuje, jak jde jejich vývoj kupředu a k čemu se mohou hodit v praxi. Zároveň s motivací je vyzkoušet dává motoristům příležitost zpětné vazby, co jim na stávajících řešeních vadí a jaké vidí případné funkční nedostatky.

Moderní automobily skutečně umí ochránit své posádky v případě dopravní nehody. „Podle švédské pojišťovací společnosti Folksam je riziko vážných zranění s trvalými následky v moderních automobilech ve srovnání s vozidly vyrobenými na začátku devadesátých let zhruba poloviční, riziko usmrcení dokonce jen třetinové,“ zdůraznil Roman Budský z Platformy Vize 0.

„Na základě našich poznatků z praxe asistenční systémy rozhodně zvyšují bezpečnost provozu, ale jsou s nimi spojeny základní otázky. Víme, jaké ve vozidle máme, víme, jak fungují, nebudeme překvapeni při jízdě jejich činností? A nespoléháme se na tyto systémy příliš?“ doplnil Jan Straka z Policejního prezidia. Zároveň připomněl funkci e-call a vzkázal řidičům, že pokud se omylem spustí, je důležité komunikovat s operátorem linky 112 a vysvětlit, že došlo k nedopatření.

Projekt podporovalo Samostatné oddělení BESIP při ministerstvu dopravy. „Zaplňuje bílé místo v prevenci, kampaně tohoto druhu, které zvyšují povědomí a limitech asistenčních systémů, jsou určitě přínosné. A je také potřeba zdůrazňovat, že jejich nepoužívání, s tím, že řidičům vadí, nebo jim zasahují do řízení, je bohužel velká škoda, protože v kritické situaci mohou předejít nehodě se závažnými následky,“ připomněl Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP při ministerstvu dopravy. BESIP při této příležitosti vyrobil a publikoval videa o funkcionalitě a chování nejrozšířenějších asistenčních systémů v krizových situacích, k dispozici jsou na https://www.asistencnisystemy.cz/videa/.

„Je potřeba, aby se uživatel seznámil s funkcemi asistenčních systémů, jež mají primárně sloužit ke zvyšování bezpečnosti posádky a zároveň ke zvyšování komfortu. Prvky pasivní bezpečnosti jsou už na nejvyšší možné úrovni, a aktivní systémy mají velký potenciál. Z analýz vychází, že asistent krizového brzdění zachrání až třetinu životů,“ poznamenal Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.

„Musíme se ale také zabývat tím, jestli s rozvojem asistenčních systémů nedochází k úbytku řidičských schopností. Edukace řidičské populace tímto směrem je velmi potřebná,“ dodal dopravní psycholog Michal Walter.

V rámci projektu proběhlo do dnešního dne celkem 181 „kontaktních“ akcí zaměřených na širokou motoristickou veřejnost, začínající řidiče, učitele autoškol a další. Preventivní bezpečnostní kampaň rovněž probíhá prostřednictvím sociálních sítí – Facebook, Instagram, Youtube. Na Youtube evidujeme více než 1,3 mil. shlédnutí, na Facebooku více než 1,2 mil shlédnutí. Byla také založena speciální webová stránka, na které pravidelně informujeme o jednotlivých systémech a novinkách v oblasti asistenčních systémů. V České televizi je v letošním roce vysílán pravidelný dvanáctidílný seriál o asistenčních systémech, každý díl tohoto pořadu vidělo dle oficiálních dat České televize průměrně 121 tisíc diváků (971 000 celkem). Do konce roku budou odvysílány poslední čtyři díly.

V rámci projektu probíhá testování znalostí řidičské veřejnosti v oblasti funkcí a využití asistenčních systémů.  Z výsledků vyplývá, že více než čtyřicet procent dotázaných řidičů nezná funkce jednotlivých asistenčních systémů.

Projekt za podpory Fondu zábrany škod realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, která sdružuje instruktory bezpečné jízdy a polygony po celé České republice, kde se běžní řidiči i profesionálové učí zdokonalovat své řidičské dovednosti a ovládat svá auta.

Sdílet