Safety Days a Evropský týden mobility 2023

Druhá polovina září je již tradičně ve znamení společných kampaní Roadpol Safety Days a Evropského týdne mobility. Cílem druhé jmenované je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Dny bezpečnosti Roadpol se konají s vizí snížit počet smrtelných dopravních nehod – na nulu. Autoklub České republiky se při této příležitosti účastnil akcí zaměřených zejména na nejmladší účastníky silničních provozu.

Bikepark Jahodnice v Praze Kyjích byl ve čtvrtek 21. září 2023 dějištěm dne dopravní bezpečnosti – vítání cykloobčánků pro předškoláky a a první stupeň základních škol Městské části Prahy 14.

Na pražském Výstavišti v Holešovicích pak probíhal Týden hrdinů pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Vedle představení záchranných složek tady probíhal projektu Nultá hodina autoškoly BESIP, který se zaměřuje na přípravu budoucích řidičů, jak vybrat správnou autoškolu. Souvisí s novelou zákona o silničních provozu, která vstoupí v platnost od ledna příštího roku, podle níž mohou řidičské oprávnění získat uchazeči po dovršení věku 17 let. Řídit auto ale budou moci pouze pod dohledem mentora.

Pro širokou veřejnost byly brány Výstaviště otevřeny v sobotu 23. září 2023, kdy se konal Den hrdinů a představily se všechny složky integrovaného záchranného systému. Na všech akcích nechyběl stánek krajského koordinátora BESIP pro hlavní město Praha, jehož činnost zajišťuje Autoklub České republiky.

Sdílet