Aktuality z 301. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 19. září 2023 se v Heinzově síni klubového domu konalo 301. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky.

V úvodu prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček informoval o otevřených výzvách Národní sportovní agentury, v investičních jsou to dotační tituly Investice do 10 a nad 10 mil. Kč, dále letos druhé kolo výzva Můj klub. Ukončeno již bylo druhé kolo dotační výzva Významné sportovní akce 2023 s alokací 20 mil. Kč, výsledky ještě nejsou známy. Jan Šťovíček informoval členy Prezídia o konání Středoevropské rally, součásti mistrovství světa, která se koná ve dnech 26.–29. října 2023, se slavnostním startem na Hradčanském náměstí, speciální rychlostní zkouškou v Chuchli a dalším programem na Klatovsku a Šumavě.

V rámci Mezinárodní automobilové federace FIA probíhá diskuze o restrukturalizaci sportovních a odborných komisí. Jan Šťovíček, který je členem Světové rady motorsportu FIA, vysvětlil, že cílem je zvýšení efektivity, počet členů komisí se sníží a vedle nich vzniknou poradní orgány s širokým zastoupením národních federací. Stejně tak probíhá proces racionalizace portfolia mezinárodních šampionátů pod hlavičkou FIA, celkem jich je sedmapadesát, a ne všechny jsou dostatečně obsazovány startujícími jezdci nebo posádkami. Z pozice předsedy Výboru pro spolupráci mezi FIA a FIM se Jan Šťovíček podílel na zahájení kampaně FIA Společně proti zneužívání na internetu, ke které se jako první připojila Mezinárodní motocyklová federace FIM. Kampaň si klade za cíl podporovat přátelské prostředí v motorsportu, eliminovat šikanu a nenávistné projevy v online prostředí, zejména na sociálních sítích. Z posledních aktivit Výboru pro spolupráci mezi FIA a FIM Jan Šťovíček zmínil pokračující sbližování mezi oběma federacemi v oblastech bezpečnosti, lékařského zajištění, technických parametrů tratí, podpory žen v motorsportu atd.

O průběhu sezóny v motorsportu informoval Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu ČR. V letním období probíhala běžná agenda bez problémů po sportovní i organizační stránce, v nejbližší době se potkají výkonné výbory, budou se připravovat vyhlášení v jednotlivých disciplínách. Viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil shrnul dosavadní akce Poháru historických vozidel a další veteránské podniky, připomněl letošní konání Memoriálu Jiřího Bergra, soutěže automobilů s ručním ovládáním pro handicapované motoristy. Vladimír Chomát hovořil o letošních srazech karavanistů sdružených v Asociaci caravan clubů AČR.

Prezídium schválilo změny Organizačního a jednacího řádu Autoklubu ČR spočívající v ustanovení o zřizování a rušení Sportovních středisek, Sportovních center mládeže a Vrcholových sportovních center mládeže a sportovních akademií motocyklového nebo automobilového sportu. Dále v čl. VI. schválilo vypuštění přechodného ustanovení, protože sportovní svazy byly jako pobočné spolky zrušeny a vymazány ze spolkového rejstříku. Aktuální znění Organizačního a jednacího řádu Autoklubu ČR najdete ZDE.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se uskuteční 7. listopadu 2023.

Sdílet