Zesnul Miroslav Košťálek

Ve středu 13. září 2023 zemřel ve věku 69 let Miroslav Košťálek, dlouholetý motokrosový činovník, předseda Motokros klubu Březová v AČR.

Byl členem ještě bývalého svazarmovského AMK Březová a s bratrem Zdeňkem pomáhal tátovi Miroslavu Košťálkovi st. pořádat legendární motokrosy pod hradem Točník. Později společně s kamarády a motokrosovými nadšenci založil Motokros klub Březová v AČR. Stal se hlavním tahounem aktivit klubu, který si pronajal motokrosovou trať v Podluhách od Bohouše Krause.

Miroslav Košťálek ml. byl dlouholetý člen a činovník ještě bývalého Svazarmu Březová a poté AMK Březová. AMK Březová mimo jiné pořádal známé motokrosy pod hradem Točníkem pod vedením Miroslava Košťálka st. za pomoci svých synů Miroslava a Zdeňka. Po zániku AMK Březová Miroslav Košťálek ml. založil společně s motokrosovými nadšenci a kamarády Motokrosový klub Březová, kde se stal hlavním tahounem klubu. Miroslav Košťálek začal naplňovat svojí vizi navrácení motokrosu na Berounsko, což se mu úspěšně povedlo v pořádání závodů Memoriál Bohouše Krause, Šumavský amatérský pohár, přebory Středočeského kraje a jiné aktivity kolem motokrosu. Motokrosy pod vedením

Miroslava Košťálka byly vždy úspěšné a vyhledávané jak jezdci, tak i diváky, za což mu velice děkují s věčnou vzpomínkou bratr Zdeněk i členská základna MK Březová v AČR.

Čest jeho památce!

Antonín Mandík

 

Sdílet