Srpnové zasedání komise rally

V úterý 8. srpna proběhlo další zasedání Komise rally Autoklubu České republiky pod vedením předsedy Jiřího Valenty. Zasedání se konalo v budově Autoklubu České republiky v Praze a hlavním tématem byly především odjeté soutěže letošní sezóny a česká reprezentace.

Zasedání bylo tradičně zahájeno aktuálními informacemi z FIA, Výkonného výboru automobilového sportu Autoklubu ČR, Prezídia Autoklubu ČR a technické komise Autoklubu ČR. Jedním z dalším bodů programu zasedání byla bezpečnost. „Společně s kolegy jsme připomínkovali bezpečnostní manuál, který pomáhá pořadatelům se zajištěním rychlostích zkoušek, dále jsme se zabývali pravidly pro školení činovníků a jedním z návrhů bylo používání palubních kamer pro vozidla jedoucí po rychlostních zkouškách před startovním polem,“ prozradil Jiří Valenta.

Česká reprezentace v automobilové rally dosáhla na mezinárodním poli řady dobrých výsledků, komise rally se tak dohodla na udělení podpory pro reprezentanta Filipa Mareše, který se účastní letošního ročníku mistrovství Evropy. Dalším žadatelům o reprezentační či talentovou podporu odpoví komise koncem září na základě dosažených výsledků. Několik dalších žádostí o výjimky a jiné zaležitosti bylo vyřešeno.

V rámci diskuze k odjetým letošním podnikům PSG Mistrovství České republiky v rally byly hlavním tématem především problematické momenty, jako např. rozestupy mezi soutěžními vozidly při zařazení šotolinového úseku v noční části závodu.

Rally komise se dále zabývala rozhodnutím sportovních komisařů z Rally Bohemia Mladá Boleslav a konstatovala, že rozhodnutí týkají se Karla Trojana a posádky Václav Pech-Petr Uhel, se neslučují s pravidly o výkladu jednotlivých přestupků.

1. V odůvodnění Rozhodnutí č. 1 sportovní komisaři potvrzují nesprávné objetí podstavce vytyčovacího prvku. Ten byl posunut předchozí posádkou maximálně o 10 cm do tratě a nebyla dodržena výška vytyčovacího prvku, ale posádky mají svůj rozpis, kde byl tento prvek určitě uvedený. Podle Komise rally došlo zde ke zkrácení trati a měla následovat minimálně časová penalizace.

2. U případu jezdce Karla Trojana sportovní komisaři správně ohodnotili závažnost přestupku, ale pouze předali celý případ k projednání Disciplinární komisi, aniž by, podle názoru Rally komise, posádku vyloučili, což mělo nastat vzhledem k tomu, že se incident stal v průběhu rally.

Sdílet