Další informace o novinkách v testování historických vozidel

Vážení veteránisté,

od 1. září 2023 vešla v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Došlo tedy i ke změnám v testování a registraci historických vozidel.

Pověřené kluby historických vozidel budou i nadále od 1. září 2023 testovat historická vozidla na historickou původnost a kontrolovat jejich originalitu. Kontrolu technického stavu vozidla  budou nově provádět pouze STK. Při testování vozidel tak odpadá nutnost dokládat protokol z odborné dílny, jako tomu bylo doposud.

Pro testování na klubové úrovni se téměř nic nemění. Po zpracování Žádosti o testování odešle klubová komise tento dokument ke kontrole tzv. Pověřenému komisaři, který Žádost zkontroluje a pokud Žádost má všechny náležitosti vloží ji do státního systému IS TP (informační systém technických prohlídek). Žádost uložená v ISTP pak bude sloužit jako podklad pro techniky STK v případě, že majitel bude žádat o provedení technické prohlídky historického vozidla.

Při prodlužování platnosti testování bude proces stejný s tím rozdílem, že Pověřený komisař opatří razítkem i Průkaz historického vozidla a vyznačí zde datum platnosti. Druhé razítko potom přidá STK. Platnost testování bude nově na 5 let s tím, že platnost se počítá ode dne provedení testování (tedy, pokud majitel navštíví STK o měsíc později než bylo provedeno testování, bude platnost STK o tuto dobu zkrácena).

Žádost o testování bude pro techniky na STK sloužit jako jakýsi návod, tedy budou podle ní postupovat například když budou hledat umístění výrobního čísla.

Prohlídky na STK budou probíhat dle vyhlášky 211/2018Sb. přílohy č. 23 (viz ZDE). Ve všech případech platí, že vozidlo bude posuzováno tak, aby bylo ověřeno zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu (v roce, kdy bylo vyrobeno).

Ceny za testování byly upraveny tak, že jediný poplatek směrem k FKHV se bude hradit na začátku testování, tedy místo poplatku 300 Kč. Rozhodnutím shromáždění delegátů FKHV bude nyní tato částka 1500 Kč za prvotestaci a 500 Kč za prodloužení. Další poplatky již budou žadatelé hradit přímo klubu, který Žádost zpracoval. Poplatky na STK si nastavuje každá stanice. Nejsou nijak centrálně řízeny.

Od 1. září lze také historické vozidlo registrovat na kterémkoliv registru historických vozidel v republice. Nebude tedy nutné již dbát na místní příslušnost k vašemu bydlišti.

Zpracoval Mgr. František Čečil

Sdílet