Informace o změnách v procesu testování historických vozidel

Vážení veteránisté,

většina z Vás již jistě ví, že od 1. září 2023 dojde ke změnám v procesu testování a registrace historických vozidel na zvláštní registrační značky (zelené značky, typu „V“). Nyní ještě nejsou známy veškeré detaily těchto změn, ale ty nejdůležitější změny již známe.

  1. Dojde ke zrušení místní příslušnosti, tj. své historické vozidlo tak můžete registrovat na kterémkoliv ze čtrnácti registrů historických vozidel v republice, například majitelé ze Středočeského kraje nebudou muset jezdit do Kolína, ale mohou vozidlo zaregistrovat například v Praze či Plzni.
  2. Dojde k prodloužení platnosti testování ze dvou na pět let. U vozidel v silničním registru (s klasickými bílými značkami), která byla testována na tzv. klubové úrovni po 1. 3. 2023, je platnost těchto testací prodloužena na 5 let od jejich provedení. Pro historická vozidla se ZRZ (zelené značky, typu „V“) takové přechodné ustanovení není, tedy do 31. 8. 2023 včetně je platnost testace stále dva roky. Platnost testace provedené po 1. 9. 2023 je již na pět let.
  3. Technická způsobilost vozidel se nově bude posuzovat ve stanicích STK. Technická způsobilost historických vozidel nebude již posuzována krajskými komisaři, jak tomu bylo doposud, ale vozidla budou podstupovat technickou prohlídkou historického vozidla, kterou určuje vyhláška 211/2018 Sb. a zejména příloha č. 23 této vyhlášky. V rámci této prohlídky bude zohledněna doba a místo, vzniku vozidla. Budou kontrolovány pouze parametry úměrné této době. U vozidel do roku 1972 bude možno kontrolu brzd provést jízdní zkouškou namísto klasické zkoušky na válcích. Historická vozidla pak nebudou navštěvovat stanici měření emisí, vyjma nejmladších veteránů, které již mají řízený emisní systém.

Podkladem pro kontrolu na STK bude pouze platná testace na historickou původnost, kterou budou i nadále provádět kluby. Testace do státního systému (ISTP) budou zavádět tzv. oprávněné osoby, kterých bude zhruba 70 v celé republice. V platnosti také zůstává možnost registrace více vozidel na jednu ZRZ.

Další informace zveřejníme na našem webu AVCC AČR.

 

Sdílet