Česká delegace na 27. kongresu FIM Europe

Od čtvrtka 29. června do soboty 2. července 2023 se ve španělské Zaragoze konal 27. kongres Mezinárodní motocyklové federace FIM Europe, kterého se zúčastnili zástupci 31 členských národních federací. Kongres se uskutečnil u příležitosti oslav 100 let od založení Španělské motocyklové federace (Real Federación Motociclista Española).

Po čtvrtečních zasedáních řídicích komisí pro sport a mimosportovní činnost v pátek ráno za přítomnosti prezidenta FIM Jorge Viegase zasedla Správní rada FIM Europe.

Komise trialu

Ekologická komise

Lékařský panel

Plochodrážní komise

Komise silničních závodů motocyklů

Následně se i za účasti našich zástupců uskutečnila pracovní zasedání jednotlivých komisí FIM Europe. Za naši federaci se těchto jednání zúčastnili členové sportovních komisí Jakub Smrž v komisi silničních závodů motocyklů, Petr Moravec v plochodrážní komisi a Pavel Jiran v komisi trialu. Dále pak své jednání měl lékařský panel, kde Autoklub ČR zastupuje na pozici místopředsedy MUDr. Tomáš Brož a své jednání měla i ekologická komise s Ing. Vladimírem Klatovským. Všechna jednání se zabývala především probíhající sportovní sezónou, samozřejmě s výhledem na sezónu 2024, a to projednáváním úpravy pravidel a následně i přípravou kalendáře pro následující rok.

Během druhého jednacího dne se uskutečnilo také jednání generálních sekretářů, mimochodem první od roku 2019, týkající se především digitalizace a spolupráce mezi řídícím orgánem a jednotlivými federacemi.

V sobotu bylo na programu zasedání Generální shromáždění FIM Europe, jehož součástí byly zprávy o činnosti, o hospodaření a také byl schválen plán činnosti a rozpočet na další období. Na závěr shromáždění byla předána ocenění za dlouholetou práci pro motocyklový sport jubilujícím federacím a někteří dlouholetí funkcionáři, kteří již nepokračují ve svých funkcích, byli jmenování čestnými členy svých orgánů a komisí.

Michal Sikora, prezident FIM Europe, zhodnotil kongres slovy: „Velice mě těší výsledky 27. kongresu FIM Europe, kde byla přijata důležitá rozhodnutí. Spolupráce během všech těchto dní byla výborná a vládla příjemná přátelská atmosféra mezi všemi delegáty. Zaragoza byla vynikajícím místem našich jednání a RFME byl skvělý hostitel. Chtěl bych poděkovat prezidentovi RFME, panu Manuelu Casadovi a jeho personálu za skvělou pohostinnost a perfektní organizaci.“

Část české delegace

Petr Moravec

Sdílet