XIV. Výroční konference Autoklubu ČR

Na sobotu 3. června 2023 byla svolána do Autoklubu ČRXIV. Výroční konference Autoklubu ČR. Vzhledem k tomu, že se této Výroční konference nezúčastnilo alespoň 100 osob s hlasovacím právem, jak ukládají Stanovy Autoklubu ČR, rozhodlo Prezídium Autoklubu ČR v souladu s čl. 8 odst. 4 Stanov Autoklubu ČR o konání náhradní Výroční konference Autoklubu ČR.

V úvodu Výroční konference vystoupil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček se zprávou o činnosti a aktivitách Autoklubu ČR za minulé období. Na jeho vystoupení navázal s ekonomickými informacemi viceprezident pro ekonomiku a management Jakub Vymazal. Výkonný ředitel Richard Gironi shrnul výsledky a plány z marketingu, vztahu s médii, náboru členů a informace o klubovém domě. Dění v jednotlivých disciplínách motorsportu shrnuli Petr Moravec, viceprezident pro motocyklový sport a Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport. O aktivitách na poli projektů zvyšování bezpečnosti silničního provozu a prevence dopravních nehod hovořil viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp. Zprávu o veteránském hnutí, karavaningu a aktivitách pro tělesně postižené motoristy podal viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil.

Byly předneseny zprávy o činnosti Revizní komise, Národního odvolacího soudu, Etické komise a Senátu Autoklubu ČR.

Výroční konference schválila výsledky činnosti, hospodaření Autoklubu ČR za uplynulá období, program, cíle, návrh činnosti, zásady rozpočtové politiky a předběžný rozpočet Autoklubu ČR pro rok 2023.

Výroční konference také schválila změny Stanov Autoklubu ČR, do kterých byl doplněn Národní rozhodčí soud pro sport, v jehož pravomoci bude rozhodování sporů v souvislosti s dopingem, včetně řízení v prvním stupni ve všech záležitostech týkajících se porušení antidopingových pravidel, a to dle příslušných antidopingových pravidel a souvisejících předpisů. Dále bylo ve Stanovách Autoklubu ČR doplněno ustanovení týkající se práv a povinnosti fyzické osoby, která je členem Autoklubu ČR v rámci členství klubového a současně je členem jiného spolku či pobočného spolku činného v oblasti motorismu nebo motoristického sportu na území České republiky, a to se stejným či obdobným předmětem činnosti jako Autoklub ČR.

Na programu byla také diskuze o zvýšení členských příspěvků a registračních poplatků klubů, které se neměnily desítky let. Základní členský příspěvek činil stokorunu, přitom například v roce 1931 stálo členství 150 korun. V této souvislosti byl zmíněn rozšiřující se benefitní program Autoklubu ČR, který členům vedle dalších výhod zajišťuje významnou úsporu na koupi paliva a v poslední době nadstandardní asistenční službu na silnicích. Ta je v některých parametrech na špičkové evropské úrovni, která v zahraničí stojí desítky eur ročně.

Výroční konference rozhodla o zvýšení registračních poplatků klubů a členských příspěvků fyzických osob s tím, že registrační poplatky klubů nově činí 1000 Kč, členské příspěvky pro klubové členství fyzické osoby 400 Kč, osoby do 18 let, osoby starší 60 let a zdravotně postižených pak 200 Kč. Členský příspěvek pro členství klubové individuální a členství individuální je nově 200 Kč. U členství týmového je nadále členství pro jednu osobu v ceně licence a členský příspěvek dalších osob je 200 Kč.

Nejvyšším oceněním Autoklubu České republiky Granátovým lvem byl vyznamenán pan Paul Gutjahr, bývalý automobilový závodník, dlouholetý předseda Sportovní komise Automobilového klubu Švýcarska, sportovní činovník a komisař mezinárodních závodů na nejvyšší úrovni. Pan Gutjahr po desetiletí působil ve vedení Mezinárodní automobilové federace FIA, významným způsobem se podílel na přidělení sportovní autority Autoklubu ČR v roce 1994, vždy ho podporoval a přispěl k jeho současné významné pozici v rámci FIA. Granátový lev je panu Paulu Gutjahrovi udělen při příležitosti jeho životního jubilea, osmdesátých narozenin.

 

Sdílet