Prohlášení Ředitelství závodu AMK Hořice v AČR a Komise SZM v Autoklubu ČR

Vážení příznivci motocyklového sportu,

V neděli 21.5.2023 došlo během závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích ve třídě SSP 600 k hromadnému pádu jezdců. Nehoda se stala hned ve třetí zatáčce po startu a byla způsobena přepálením hadic o svody a únikem chladící kapaliny (voda + fridex) na trať z motocyklu českého jezdce Kamila Holána #74. V důsledku toho se dostala chladící kapalina na zadní kolo jezdce, které podklouzlo a jezdec upadl. Bohužel s ním havarovalo i několik dalších jezdců.

Po hromadné havárii byla technickými komisaři některým, náhodně vybraným, jezdcům odebrána z chladičů chladící kapalina a proveden její rozbor. Bylo zjištěno, že téměř 50 % testovaných chladičů bylo naplněno vodou s fridexem, nebo pouze fridexem, což je dle technických pravidel FIM zakázáno. Některé kontroly byly provedeny i z důvodu slovního napadání činovníků, takže se nejednalo pouze o motocykly třídy SSP 600. Vzhledem k tomu, že provinilých jezdců bylo více, rozhodlo se ředitelství závodu řešit tento přestupek, pro tentokrát, pouze slovní domluvou. Přestupek je uveden v závěrečné zprávě hlavního sportovního komisaře i ve zprávě hlavního technického komisaře včetně konkrétních jmen provinilých jezdců. Pokud se bude tento přestupek opakovat, jezdec bude okamžitě vyloučen z podniku.

Je velmi smutné, že se mezi viníky nachází i samotný Roman Boček (též mu byl naměřen fridex), který si pod záminkou, že by rád pozdravil diváky vzal mikrofon od komentátora a člena komise SZM, Josky Kubíčka a veřejnost v rozhlase poštval právě proti jezdci Kamilu Holánovi. Přitom on sám mohl způsobit naprosto stejnou nehodu.

Je až překvapením, že několik jezdců, mechaniků či fanoušků tvrdí, jak si všimli na startu úniku chladící kapaliny, ale nikdo na toto neupozornil, což je velmi nepochopitelné. Mohlo tak být předejito tomuto incidentu. Přední jezdci se samozřejmě soustředí na semafor a mají oči spíše vzhůru. V dalších řadách však úhel pohledu klesá a bylo by tak možné si tohoto všimnout. To, co se stalo jezdci Kamilu Holánovi, se mohlo stát dalším jezdcům, ať už třídy SSP 600 či jiných tříd, kteří v chladiči fridex, během závodního víkendu v Hořicích, měli.

Není povinností technických komisařů chladící kapalinu kontrolovat a může být namátková, ale po tomto incidentu bude tato kontrola vysoce doporučena a pochybení trestáno i během vstupní technické kontroly. Každý jezdec je zodpovědný za svůj motocykl, ale i za svůj tým. Jako každý sportovec by měl jezdec ctít myšlenku Fair play a motocykl připravovat v tomto duchu. Z důvodu vysokého zjištění podvodů během podniku 300ZGH, napříč jednotlivými třídami, budou technické kontroly zpřísněny.

Ředitelství závodu – AMK Hořice v AČR

Komise SZM v Autoklubu ČR

Sdílet