Pozvánka na XIV. Výroční konferenci Autoklubu ČR

Vážení zástupci klubů,

dovolte, abych Vás pozval na XIV. Výroční konferenci Autoklubu ČR, která se uskuteční v sobotu 3. června 2023 od 10.00 hod. v sídle Autoklubu ČR, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29.

Vzhledem k nutnosti zajistit hladký průběh XIV. Výroční konference Autoklubu ČR rozhodlo dne 25. dubna 2023 Prezídium Autoklubu ČR v souladu s čl. 18 odst. 11 Stanov Autoklubu ČR tak, že kluby, které chtějí stanovit delegáta na tuto Výroční konferenci, jsou povinny mít splněny všechny povinnosti dle Stanov Autoklubu, to je zejména uhrazeny členské příspěvky a registrační poplatky, nejpozději do 15. května 2023.

Registrace delegátů bude probíhat od 9.15 do 9.45 hodin.

Vzhledem k přípravě konání XIV. Výroční konference Vás prosím o zaslání jména a příjmení delegáta za Váš klub, a to do úterý 16. května 2023 na e-mail krejci@autoklub.cz.

Na tomto odkazu naleznete pozvánku na XIV. Výroční konferenci. Návrh změn Stanov Autoklubu ČR, včetně odůvodnění, je zveřejněn na webových stránkách Autoklubu ČR, odkaz ZDE.

Děkuji Vám a těším se na setkání!

Richard Gironi, výkonný ředitel Autoklubu ČR

Sdílet