Aktuality z 297. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Příprava výroční konference, informace o prodeji pozemků v Písku, stanovisko k účasti ruských a běloruských sportovců, to jsou některé body 297. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky. Konalo se v úterý 25. dubna 2023 v Heinzově síni klubového domu.

V úvodu informoval prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček o rozdělení státní finanční podpory na významné akce. Zatímco vloni šlo na přední podniky motorsportu 11 milionů korun, letos došlo k navýšení na 25 milionů korun. U některých akcí došlo k významnému nárůstu, například Barum Czech Rally, nebo Mistrovství světa v motokrosu v Lokti. Důvodem rozšíření státní veřejné podpory byla oproti loňsku podstatně vyšší alokace finančního programu na podporu významných sportovních akcí. Příští rok lze očekávat kvůli pořádání mistrovství světa v biatlonu a v hokeji na území České republiky opět omezení zdrojů na ostatní podniky. Jan Šťovíček informoval, že státní podpora konání Central European Rally, podniku mistrovství světa v rally, který se poprvé v historii pojede i na území České republiky, se řeší samostatně.

Prezídium schválilo konání XIV. Výroční konference Autoklubu ČR. Uskuteční se 3. června 2023 od 10.00 hodin. Na programu budou body obvyklé pro konání výroční konference, například projednání a schválení výsledků činnosti, hospodaření, předběžného rozpočtu apod. Podklady pro delegáty budou zpracovány a zaslány v řádném termínu.

Členové Prezídia vzali na vědomí informace o prodeji areálu v Písku. Dlouho neužívané dopravní hřiště se zázemím, které provozoval zdejší, dnes již neexistující klub, Autoklub ČR nabídl k prodeji formou aukce. O nemovitost byl velký zájem, vyvolávací cena 5,2 mil Kč se nejvyšším příhozem dostala na 11,33 mil. Kč. Poté z pověření Prezídia jednal prezident Autoklubu ČR se starostou Písku, aby z hlediska veřejného zájmu areál získalo město. Oběma stranami dohodnutou kupní cenu 11,5 mil. Kč už schválilo také zastupitelstvo města.

Viceprezidenti motocyklového a automobilového sportu, Petr Moravec a Jiří Valenta, informovali o zdárném průběhu startu sezóny. František Čečil, viceprezident pro zájmovou činnost, podal zprávu o kalendáři veteránských akcí a karavaningových srazů. S informacemi ze své působnosti vystoupili viceprezident pro významné sportovní akce Jan Regner a viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp.

Na Prezídiu se projednávalo stanovisko Autoklubu ČR ke startu ruských a běloruských sportovců na významných sportovních akcích u nás a v zahraničí. Jednomyslně byl schválen návrh, že Autoklub ČR plně podporuje stanovisko Národní sportovní agentury (NSA). Všichni pořadatelé a reprezentanti s ním budou seznámeni. Stanovisko určuje, že NSA nebude podporovat žádné akce na území České republiky, kterých se zúčastní ruští nebo běloruští sportovci. Stejně tak platí, že NSA nebude podporovat start českých reprezentantů na zahraničních akcích, kterých se zúčastní ruští nebo běloruští sportovci, s výjimkou nominačních závodů na olympijské hry.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 23. května 2023.

Sdílet