Aktuality z 296. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 4. dubna 2023 se v Heinzově síni klubového domu konalo 296. zasedání Prezídia Autoklubu České republiky. Na pořadu byly mimo další body například projednání nominace ACCR Czech Talent Teamu na rok 2023, složení sportovních komisí, Disciplinární komise a termín valné hromady.

V úvodu byl schválen zápis z minulého zasedání. Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček informoval o průběhu zpracování žádostí o dotace na Národní sportovní agentuře. Podle předpokladů by letošní státní podpora sportovním svazům a federacím měla být vyplacena v průběhu několika příštích týdnů. Ekonomickou bilanci činnosti a aktivit Autoklubu ČR představil Jakub Vymazal, viceprezident pro ekonomiku a management. Prezídium schválilo termín konání valné hromady, která se bude konat 3. června.

Členové Prezídia prodiskutovali nominaci členů ACCR Czech Talent Teamu. Návrh nejprve předložily za disciplíny jednotlivé sportovní komise a poté projednaly oba výkonné výbory. Složení týmu nadějí českého motorsportu byl Prezídiem schváleno podle předloženého návrhu. ACCR Czech Talent Team tvoří Adam Bednář (plochá dráha), David Fabián (trial), Vítězslav Marek, Julius Mikula (oba motokros), Filip Salač (silniční závody motocyklů), Matěj Škuta (enduro), Erik Cais (rally), Petr Nikodém, Jakub Novotný (oba autocross), Roman Staněk (závody automobilů na okruzích), Jindřich Pešl (karting), Libor Teješ (rallycross), Petr Trnka (závody do vrchu).

Na návrh Výkonného výboru motocyklového sportu bylo schváleno složení Komise motokrosu a Komise trialu. Prezídium jmenovalo nového předsedu a členy Disciplinární komise.

Viceprezident pro motocyklový sport Petr Moravec informoval o zahájení sezóny a vydávání licencí. Shrnul výsledky ze zasedání Motocyklové asociace středoevropských zemí MACEC, jehož se účastnil také prezident Mezinárodní motocyklové federace FIM Europe Michal Sikora. Viceprezidentem MACEC byl opět zvolen Petr Moravec a potvrzen výrazný pořadatelský podíl České republiky v rámci sportovních podniků asociace.

Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport, zrekapituloval poslední kroky před startem sezóny včetně odsouhlasení reprezentantů a konání všech školení. Generální sekretář Tomáš Kunc doplnil, že proces vydávání licencí je v plném proudu, dosavadní počet 3200 držitelů je přesně podle plánovaných předpokladů.

Předseda Klubu závodníků veteránů Evžen Erban informoval o konání podzimní schůze a pozval členy Prezídia, bude se konat 4. listopadu. Předseda Asociace caravan clubů Vladimír Chomát v krátkosti představil letošní kalendář srazů.

Prezídium vzalo na vědomí výsledek aukce areálu v Písku a uložilo prezidentovi Autoklubu ČR dál v této věci jednat. Na pořadu bylo také projednání rušení dlouhodobě nefunkčních pobočných klubů a schválení závěrečných zpráv zrušených svazů k výmazu ze spolkového rejstříku. Členové Prezídia schválili novelizaci Organizačního a jednacího řádu Autoklubu ČR, z něhož byla vypuštěna podmínka, že ve sportovní komisi nemůže být osoba, která je držitelem platné licence jezdce a formulace odkazující na MŠMT vzhledem ke změně systému státní podpory sportu.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 25. dubna 2023.

Sdílet