Informace k předpisům, školení jezdců, spuštění přihlášek pro první závod a schůze KK se zástupci okruhů

1) Školení jezdců mládeže

Školení se uskuteční o již avizovaném víkendu, tedy 21. – 22. 4. 2023. V pátek 21. 4. 2023 bude možný příjezd jezdců, rodičů, mechaniků a soutěžících od 8:00. Hlavní část školení se bude konat 22. 4. 2023. Rádi bychom upozornili, že školení je povinné pro všechny žadatele o licenci jezdce, kteří v daném roce dovrší 11 let a mladší jezdci, a dále pro všechny žadatele o jejich první licenci, a to bez ohledu na věk jezdce. Samozřejmě je vítána účast jezdců, kteří o licenci také žádají a nesplňují žádnou z výše uvedených skutečností.

Cena školení je 500 Kč/jezdec.

Všechny účastníky žádáme o registraci na školení na následující adrese zde v odkaze.

Komise kartingu by ráda upozornila na skutečnost, že školení je povinné a účast na něm je nutností pro start na závodech.

Informace k pátečnímu tréninkovému dni:

Příjezd možný od 8:00.
Začátek tréninkového dne od 9:00.
Cena: celý den 1 300,- Kč, dopolední trénink 900,- Kč, odpolední trénink 700,- Kč.

2) Předpisy kartingu 2023

Abychom Vám ulehčili start do letošní sezóny, rozhodli jsme se Vám připravit souhrn změn v letošním vydání předpisů. Zároveň jsme pro Vás na našich webových stránkách nahráli předpisy pro rok 2023, které naleznete zde. Jsou zde také k dispozici předpisy pohárových kategorií EASYKART CZ a ROKCUP CZ.

Změny v ročence pro letošní rok: PŘIPRAVUJEME VÝPIS ZMĚN

3) Přihlášky na první závod v Třinci

S blížícím se prvním závodem budou tento víkend spuštěny přihlášky na tento závod. Rádi bychom Vás upozornili na několik důležitých skutečností. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 23. 4. 2023 a po této době nebude možné se do závodu přihlásit. V letošní sezóně již nebudou přijímány přihlášky ani platby za závody v místě konání závodu. Dále bychom chtěli upozornit, že veškeré poplatky za případné pokuty či jiné záležitosti spojené s pořadatelem závodu budou v místě konání akceptovány pouze platební kartou (hotovost nebude přijímána). Zároveň se Vám pokusíme se spuštěním přihlášek na závod vydat Základní ustanovení pro první závod.

4) Komise kartingu jednala se zástupci českých okruhů

V loňském roce docházelo k různým nedorozuměním ohledně výběru poplatků za kempovné a rezervaci servisního zázemí na českých okruzích. Proto komise kartingu uspořádala společné jednání se zástupci těchto okruhů, na němž se dohodli na maximálních cenách těchto poplatků. Komise usilovala o nastavení co nejnižších cen. Konkrétní částky jsou maximální a zůstává na rozhodnutí jednotlivých okruhů, zdali využije této hranice, či cenu sníží pod tento cenový strop.

Maximální ceny za kempování a rezervaci servisního zázemí jsou následující:

Kempovné (pro obytný automobil, karavan nebo obytnou dodávku): 600 Kč/den/obytný automobil
Rezervační poplatek (za 1m² místa pro zázemí týmu): 50 Kč/závod

Všechny ceny jsou včetně DPH.

Czech Kart Open klub v AČR

Sdílet