Petr Moravec opět viceprezidentem MACEC

Ve dnech 3. a 4. března 2023 se v Tatranské Lomnici konalo zasedání Valného shromáždění MACEC – Motocyklové asociace středoevropských zemí. Slovenská republika přivítala jubilejní sraz u příležitosti 20. výročí organizace. MACEC sdružuje motocyklové federace Polska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Litvy a České republiky.

V letech 2021 a 2022 se pravidelné jednání vzhledem k problémům s koronavirovou pandemii neuskutečnilo. Pozitivně byla hodnocena iniciativa Autoklubu ČR, který uspořádal v září 2022 v Pardubicích setkání představitelů MACEC mimo zasedání Valného shromáždění, které pomohlo nastínit další cestu organizace po ukončení pandemie.

V roce 2020 a 2021 se také nekonaly žádné sportovní akce MACEC. V roce 2022 se už uskutečnila kompletní soutěž disciplíny plochá dráha (v týmové soutěži Česká republika obsadila 3. místo, v individuální klasifikaci byl Jaroslav Petrák pátý a Matouš Kameník sedmý. Do soutěže zasáhlo sedm českých jezdců, z toho šest juniorského věku). V dalších disciplínách motokrosu, trialu a enduru sice PZM, AČR a SMF uspořádalo závody zapsané v kalendáři soutěží. Ve všech závodech s minimální účastí jezdců zemí MACEC, převažovali vždy jezdci pořadatelské federace, proto nebyly celkové výsledky v těchto disciplínách za rok 2022 vyhlášeny.

Byl přijat návrh, že do celkové klasifikace soutěže bude od roku 2023 zařazen pouze závod, kterého se zúčastní minimálně jezdci tří zemí MACEC. Pro rok 2023 byl připraven kalendář závodů. Závody budou organizovat kluby PZM, AČR a SMF. Kalendář bude prezentován 15. března.

Prezidentkou MACEC se stala na další čtyřleté období Aleksandra Knyszewska (PZM) a viceprezidenty Petr Moravec (AČR), Jakub Zliechovec (SMF) a Aleksandr Lyatosinský (FMU). Jmenování Aleksandry Knyszewské, ředitelky Kanceláře komunikace a mezinárodních vztahů a předsedkyně týmu pro záležitosti žen při PZM, je dalším důkazem důležité role žen v motoristickém sportu a projevem ocenění jejích zkušeností a úspěchů.

Svou činnost ukončil po dvaceti letech ve funkci prezident MACEC Andrzej Grodzki. Michał Sikora, prezident FIM Europe a PZM, mu poděkoval za dlouholetou aktivní práci v čele této organizace. Andrzej Grodzki byl také na zasedání jmenován čestným prezidentem Asociace MACEC.

Setkání bylo také příležitostí poblahopřát Slovenskému motocyklovému svazu (SMF), který letos slaví 30 let od svého založení. Velmi kladně také byla hodnocena příprava tohoto zasedání pracovníky této organizace jak po pracovní, tak společenské stránce.

Příští zasedání Valného shromáždění MACEC se bude konat v březnu 2024 v Bukurešti (Rumunsko).

 

Sdílet