Klub mládeže v AČR zve na školení jezdců Racer buggy

Zveme Vás na pravidelné školení jezdců Racer buggy v disciplíně autocross, které se uskuteční v autokroso-rallykrosovém areálu Sedlčanská kotlina.

PROGRAM:

Pátek, 7. 4. 2023

12,00-13,00 sraz účastníků, prezence

13,00-16,00 testování vozidel za účelem vystavení technických průkazů

16,00 zahájení teoretické části

16,00-17,30 školení

17,30-18,00 přezkoušení jezdců

18,00-18,15 vyhodnocení teoretické části školení

Sobota, 8. 4. 2023

09,00-12,00 praktické jízdy na trati (rozpis obdržíte u prezence)

12,00 ukončení povinné části školení

12,00-13,00 oběd – individuálně, poukazy na oběd obdržíte při prezenci

13,30-17,30 volný trénink + sportovní aktivity

Večerní zábava + pečené sele + nápoje – pozvání od Libora Pospíšila

Neděle, 9. 4. 2023

09,00-12,00 volný trénink

12,00-13,00 oběd – individuálně, každý si hradí samostatně

13,30-16,00 minizávod (není započítáván do MČR ani ČT – systém 1 měřený trénink, 2 rozjížďky, finále) – nepovinný

16,00 vyhlášení minizávodu, ukončení akce, odjezd účastníků

Účast jezdců je povinná. Pokud se nemůžete zúčastnit, zašlete do 20. 3. 2023 omluvu na vymazal@autoklub.cz.

Žádosti o vystavení licence jezdce či soutěžícího se zasílají přes informační systém Autoklubu ČR (is.autoklub.cz). Pro žadatele do 18 let věku je nutný ověřený podpis obou zákonných zástupců. Noví žadatelé o licenci musí k žádosti doložit fotokopii rodného listu.

Pouze na základě osobní účasti a absolvování přezkoušení budou vystaveny nové licence jezdců. Jezdci, kteří se školení nezúčastní, obdrží podklady pro sezónu a v dohodnutém náhradním termínu absolvují přezkoušení.

Klub mládeže v AČR

Sdílet