XXXIII. jízda historických vozidel okolím Plzně

Pořadatel: Veteran Car Club Plzeň v AČR, Úslavská 2, 326 00 Plzeň

Datum a místo konání:

  1. 5. 2023 – od 17:00 Plzeň, Autocamp Ostende Bolevák, Plzeň – příjezd ubytovaných účastníků
  2. 5. 2023 – Autocamp Ostende Bolevák, Plzeň a okolí města Plzně

Druh sportovního podniku: orientační soutěž historických vozidel s jízdou stálosti

Trať jízdy a hodnocení:

Jízda v délce cca 80 km se jede za běžného provozu po silnicích II. – III. třídy oblastí severního Plzeňska. Trať je značena šipkami. Na trase je zajištěn oběd na zámku Nečtiny. Pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích se určí podle trestných bodů získaných při plnění stanovených úkolů během jízdy. Za vynechání soutěžního úkolu je 100 trestných bodů (TB). Při shodném počtu trestných bodů je upřednostněno vozidlo staršího roku výroby a dále pak menší obsah motoru. Pokud budou v kategorii méně než tři posádky, sloučí se s další nejbližší kategorií. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele. Za neuposlechnutí pokynů pořadatele, může účastník dostat až 100 trestných bodů.

Ve frontě při čekání na plnění soutěžních úkolů je zakázáno předjíždět a nikdo z posádky nesmí opouštět vozidlo bez vyzvání pořadatelem, jinak hrozí penalizace 100 TB. Při jízdě stálosti je zakázáno používat elektronické měřící přístroje využívající technologie GPS. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci účastníka ze soutěže.

Účast v jízdě a přejímka:

Účastnit se mohou jen osoby s platným řidičským oprávněním pro daný typ vozidla a s vozy vyrobenými do roku 1968. Soutěžní historická vozidla (HV) musí být v řádném technickém stavu podle zákona o provozu na veřejných komunikacích a opatřena RZ nebo ZRZ HV.

Startovní čísla musí být na vozidle umístěna viditelně zepředu nebo z pravé strany, jezdci na motocyklech budou mít povinně látkové startovní číslo přes oblečení!

Maximální počet startujících je 120 vozidel. Přednost mají vozidla starší a dříve přihlášená. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru. Případné odmítnutí přihlášky účastníka bude oznámeno emailem nebo telefonicky. Po ukončení přejímky nebudou již další vozidla přijata. VČASNÝM PŘÍJEZDEM ulehčíte práci pořadatelům. Účast na jízdě není vymahatelná – pořadatel může odmítnout účast vozidla, nebo jej z jízdy vyloučit.

Účastník může podat pořadateli protest proti konečným výsledkům nejdéle do 15 minut od vyvěšení výsledků a po složení částky 1 000,- Kč. V případě uznání jeho protestu mu bude tato částka vrácena. Proti časům změřeným v jízdě stálosti nelze podat protest.

Ubytování:

Je zajištěno v autocampu Ostende Bolevák, Plzeň u Boleveckého rybníka. Cena za osobu je od 300 do 350 Kč/noc dle typu chatky. Případnou rezervaci ubytování označte na přihlášce.

Přihlášky:

Pro přihlášení vyplňte formulář na našich stránkách: www.vccplzen.eu

Uzávěrka přihlášek je 19. 5. 2023, nebo do naplnění kapacity. Upozorňujeme, že účastníci, kteří se budou přihlašovat až na místě, budou přijati pouze do naplnění kapacity. Prosíme přihlášené jezdce, kteří se rozhodnou zrušit účast, aby toto sdělili pořadateli. Nebudou tak zbytečně blokována místa na startovní listině. Budeme rádi, když přijedete v dobovém oblečení.

Startovné: vozidla do r. v. 1930 (včetně) – 300,- Kč; vozidla r. v. 1931 – 1948 – 400,- Kč; vozidla r. v. 1949 – 1968 – 600,- Kč (počet vozidel omezen, právo výběru vozidla pořadatelem, případné nepřijetí vozidla bude pořadatelem oznámeno). V ceně startovného je jeden oběd pro řidiče. Každý další oběd pro spolujezdce 200,- Kč.

Kategorie: I. auto do r. v. 1930; II. moto do r. v. 1930; III. auto r. v. 1931 – 1948; IV. moto r. v. 1931 – 1948; V. auto r. v. 1949 – 1968; VI. moto r. v. 1949 – 1968.

Časový rozvrh:

Pátek 26. 5. 2023, Plzeň, autocamp Ostende Bolevák

16.00 – 22.00 příjezd účastníků, kteří chtějí být ubytováni v autocampu

Sobota 27. 5. 2023, Plzeň, autocamp Ostende Bolevák

7.30 – 9.30 příjezd účastníků, přejímka vozidel (ukončení přejímky je v 9.30 hodin)

7.30 – 10.00 fotografování vozidel i s posádkou profesionálním fotografem (ihned po příjezdu na akci)

10.00 rozprava s jezdci

10.15 – 12.00 start do první etapy

10.30 – 17.30 plnění úkolů na trati

12.00 – 14.30 oběd na zámku Nečtiny

14.00 – 15:30 start do druhé etapy

16.00 – 17.30 dojez do cíle, autocamp Ostende Bolevák, Plzeň

18.00 vyhlášení výsledků a předání cen

Neděle 28. 5. 2023

Od ranních hodin odjezd ubytovaných účastníků jízdy.

V případě poruchy či problémů během jízdy a také při předčasném ukončení soutěže (z vlastní vůle, nebo kvůli technické závadě) volejte na telefonní číslo: 724 110 241. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic dle aktuální situace. V případě aktualizace propozic budou k dispozici na www.vccplzen.eu a na přejímce v den závodu.

Sdílet