Pravidla udělení souhlasu s vystavením licence jinou federací

Od začátku loňského roku řeší komise silničních závodních motocyklů (SZM) záležitost startujících jezdců české národnosti na domácích podnicích s licencí vydanou jinými národními federacemi bez souhlasu (tzv. release) domácí federace, Autoklubu ČR. Pravidla Autoklubu ČR stanovují, že souhlas s vystavením licence jinou národní federací se uděluje jezdcům pouze v případě závažných důvodů, tedy že v zemi, ve které hodlají o licenci žádat, mají např. trvalé nebo přechodné bydliště, zaměstnání, sídlo podnikání, studují zde apod. Každý tvrzený důvod musí být přitom řádně doložen, a to úředním dokumentem, například povolením o pobytu, studijním průkazem, potvrzením zaměstnavatele, nebo výpisem z obchodního rejstříku.

Autoklub České republiky pro sezónu 2023 zmírní podmínky pro vydávání release, nebude striktně trvat na úředním doložení důvodů k žádosti o licence u jiné federace. Tento vstřícný krok však neznamená automatické vydávání release bez přezkumu. Od sousedních federací Autoklub ČR očekává, že licenci jezdcům bez release nevydají a budou respektovat toto pravidlo nastavené FIM a FIM Europe. Platí základní princip mezinárodních federací, že každý má žádat o licenci v zemi, které je občanem a kde bydlí. Start s licencí jiné federace vydanou bez release může být problém pro pořadatele závodů, ale zejména pro jezdce, především v případě nehody, újmě na zdraví, nebo škodě na majetku třetích osob.

Pokud by v následném vyšetřování bylo zjištěno, že licence byla vydána v rozporu s předpisy, pak bude nejen licence, ale i pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění, které se na platnou licenci váží, rovněž neplatné. Pojišťovna tak nebude krýt škody, které zůstanou v plné výši k tíži každého jezdce, resp. pořadatele, nemluvě už vůbec o možné trestněprávní odpovědnosti.

„V tomto roce bude na pořadatelích, zda nechají jezdce s licencí vydanou bez release startovat na svém podniku. Nebudeme již vyžadovat podpis čestného prohlášení, zdali byla licence vydaná dle platných pravidel, jako tomu bylo koncem roku 2022. Musíme si vážit každého pořadatele i jezdce a musíme si důvěřovat. Pokud se však i přes tento vstřícný krok prokáže, že na podniku startoval jezdec s licencí jiné federace bez release, nebude bodovat do příslušného šampionátu. Pokud je licence vydána jinou federací bez souhlasu té domácí, vystavuje se jezdec riziku zejména v případě vážné nehody, a platí to i pro pořadatele daného podniku. Dodržujme prosím pravidla a férovost, děkuji všem,“ vzkázal Matěj Smrž, předseda Komise silničních závodů motocyklů Autoklubu ČR.

Licenční systém Autoklubu ČR se pro rok 2023 nemění. V případě potřeby jsou připraveny poradit pověřené pracovnice, Andrea Moravcová a Jana Hájková (Vaňková), moravcova@autoklub.cz, vankova@autoklub.cz. Zůstává v platnosti požadavek zdravotní prohlídky v souladu s Lékařským řádem MS AČR, kontrola zdravotního stavu u jezdců na motocyklech je pro bezpečnost všech opravdu důležitá.

Licenční systém Autoklubu ČR: https://is.autoklub.cz/

Sdílet