Školení posádek ASR pro sportovní sezonu 2023: Motorsport Rescue Camp

Autoklub Sport Rescue (ASR) je národním záchranným týmem zajišťující bezpečnost závodníků při motoristických sportovních podnicích. Dne 14.1.2023 proběhlo v budově Autoklubu ČR první letošní školení jeho posádek. Program školení zahrnoval vyhodnocení uplynulé motoristické sezony a přípravu posádek na sezonu nadcházející včetně periodických školení a výuky teorie zásahu, bezpečnosti apod.. Vzhledem k plánované účasti týmu na podniku kategorie mistrovství světa bylo následné praktické školení pojato daleko komplexněji a nazváno Motorsport Rescue Camp 2023. Na tomto společném školení, které se díky aktivní spoluúčasti Autodromu Most konalo v jeho prostorách, se tak sešli členové záchranného týmu Autoklub Sport Rescue a členové poskytovatele zdravotních služeb DavepoMedevac.

 Cílem komplexního školení uspořádaného ve dnech 3.-5.2.2023 na Autodromu Most bylo prohloubení teoretických znalostí, zdokonalení praktických dovedností a zejména sladění vzájemné spolupráce mezi různými záchrannými složkami. Smyslem celého Motorsport Rescue Campu je proškolovat záchranáře na úroveň špičkových komplexních záchranných systémů ve světovém motorsportu a tím zvedat bezpečnost celého českého motorsportu na co možná nejvyšší úroveň.

„Zásah záchranného týmu při motoristickém sportovním podniku se neobejde bez úzké spolupráce se zdravotníky a lékaři, proto byl Motorsport Rescue Camp koncipován jako společné soustředění obou složek tak, jak by v rámci extrikačního týmu měla spolupráce fungovat“ vysvětlil koncepci školení Zbyšek Zuber, vedoucí záchranného týmu Autoklub Sport Rescue.

Za poskytovatele zdravotních služeb DavepoMedevac k tomu jeho vedoucí David Veselý dodal: „Máme zde naprosto ideální, téměř laboratorní podmínky, abychom se secvičili za světla a za sucha a tyto dovednosti pak mohli aplikovat i ve ztížených podmínkách na sportovním podniku.“

Třídenní maraton výukových bloků začal v pátek společnou výukou teorie o konstrukci závodních vozidel především z pohledu vedení zásahu, přes bezpečnost zasahujících, pohybu po závodišti či vlajkové signalizace, až po kompetence při vlastním zásahu a vzájemnou komunikaci. Sobotní program se soustředil na varianty postupů při extrikaci posádky z havarovaného vozidla od otevřených formulí až po uzavřené cestovní vozy jak v teoretické rovině, tak praktickým nácvikem všemi členy záchranných týmů. Odpoledne se dále procvičovala také specifika zásahu při WorldSBK nebo při komerčních akcí na závodním okruhu.

Aby se členové týmu bezpečně dostali na místo zásahu, zaměřilo se školení také na výcvik řidičů záchranných vozidel, které po bloku příslušné teorie souběžně probíhalo jak na cvičných modulech mosteckého polygonu, tak na samotném závodním okruhu. Jednotlivé týmy složené z posádek obou složek rotovaly po stanovištích tak, aby se členové všech týmů zúčastnili veškerých naplánovaných aktivit.

Neděle částečně kopírovala sobotní program, nyní však v rámci komplexního nácviku reálných situací za použití mechanických a hydraulických vyprošťovacích nástrojů. Vyvrcholením Motorsport Rescue Campu bylo odpolední závěrečné cvičení, které simulovalo zásah na okruhu při standardním rozestavění jednotlivých složek jako při běžném závodě. Na pokyn z řídící věže závodu vyjela nejbližší posádka zasahovat a školitelé při něm vyhodnocovali všechny fáze zásahu. Totéž se ve stejném rozsahu zopakovalo v odlišných podmínkách simulované rychlostní zkoušky. Nezasahující posádky se nyní cíleně staly neukázněnými diváky k dosažení autentičnosti podmínek zásahu.

 „Doufám, že zásahů při závodech bude co nejméně, ale pokud bude potřeba, chceme být připraveni poskytnout profesionální službu našim zákazníkům a tím i samotným závodním jezdcům. Chci poděkovat všem třem subjektům, bez kterých by takové školení nebylo možné uspořádat – záchrannému systému ASR, poskytovateli zdravotních služeb DavepoMedevac a samozřejmě také společnosti Autodrom Most a.s. Zároveň bych chtěl poděkovat týmu Chabr Motorsport a Vaškovi Šafářovi za zapůjčení monopostu, Davidu Reichelovi za pomoc a zapůjčení motocyklové výbavy pro praktické ukázky. Jsme rádi, že i samotní závodníci chápou důležitost takového cvičení a chtějí se na něm podílet. Je skvělé, jaké podpory se nám dostalo a to je pro mne signál, že to má smysl“ zdůraznil při závěrečném hodnocení Motorsport Rescue Campu 2023 Jindřich Hrneček, sportovní ředitel Autodromu Most.

Sdílet