Jan Šťovíček předsedou Výboru pro spolupráci FIA a FIM

Ustavující zasedání Výboru pro spolupráci FIA-FIM, v historii prvního oficiálního orgánu partnerství mezi Mezinárodní automobilovou federací FIA a Mezinárodní motocyklovou federací FIM, se konalo v úterý 7. února 2023 v rámci výroční konference komisí FIM ve francouzském Lille. Jednání vedl předseda Výboru pro spolupráci FIA-FIM Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky, člen Světové rady motoristického sportu FIA a bývalý člen Představenstva FIM.

Tato významná událost signalizuje posílení spolupráce mezi oběma mezinárodními motoristickými federacemi. Hlavním účelem výboru je fungovat jako komunikační a koordinační mechanismus mezi FIA a FIM tak, aby obě strany mohly sdílet informace a podporovat vzájemné příležitosti.

Společné výzvy, kterým obě mezinárodní motoristické federace čelí, zahrnují lékařskou, technickou, environmentální, regulační a právní tématiku, principy rovnosti, rozmanitosti a inkluze. Spojení sil a sdílení zdrojů v těchto otázkách tak může přinést oboustranně prospěšné výsledky.

Výbor vedle Jana Šťovíčka tvoří viceprezidenti FIA – Fabiana Ecclestonová a Rodrigo Rocha, generální sekretář pro sport (po jeho jmenování) a Michael Mathys, vedoucí kanceláře generálního ředitele a speciálních projektů. FIM nominovala jako své zástupce ve výboru Michala Sikoru, prezidenta FIM Europe, Stephana Carapieta, prezidenta FIM Asia, zástupce administrativy FIM Jeana-Paula Gombeauda, sportovního ředitele a Nitu Korhonenovou, styčnou ředitelku FMN/CONU.

Úvodní schůzka se zaměřila na vymezení úlohy výboru, odpovědnosti jeho členů a definování spolupráce v oblasti udržitelnosti, přičemž této diskuzi prospěla přítomnost Kattie Juarezové – ředitelky komise FIM pro udržitelnost, zatímco dalšími tématy byla homologace okruhů.

„Spojení zdrojů a know-how našich dvou federací dává dokonalý smysl z hlediska sdílení zkušeností a nápadů ve vzájemný prospěch dvoukolového i čtyřkolového motoristického sportu. Věřím, že při prohlubování naší spolupráce na budoucích projektech a při řešení výzev, které nás čekají, budeme společně silnější,“ uvedl Mohammed Ben Sulayem, prezident FIA.

„Rád bych poděkoval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi i prezidentovi FIM Jorgemu Viegasovi za jejich podporu a zapojení do této významné iniciativy.  Je to skutečně historický okamžik, poprvé v historii byla formálně institucionalizována spolupráce našich dvou federací. Díky svým zkušenostem prezidenta národní federace pro automobilový i motocyklový sport, člena Světové rady motoristického sportu FIA a Představenstva FIM vím, jak je to důležité pro rozvoj motoristického sportu a pro řešení společných výzev dnešního světa. Je mi ctí být součástí této mise,“ vyjádřil se Jan Šťovíček.

„Stejně jako ve většině příkladů z moderního světa můžeme být silnější a efektivnější prostřednictvím spolupráce a kooperace. Jsem hrdý a potěšený, že mohu být při formalizaci tohoto důležitého Výboru pro spolupráci FIA-FIM. Díky našim odděleným aktivitám sdílíme mnoho stejných problémů, které lze lépe vyřešit úzkou spoluprací a sdílením zkušeností a odborných znalostí z různých federací,“ sdělil Jorge Viegas, prezident FIM.

Sdílet