Aktuality z 294. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Příprava Central European Rally, problematika klubového domu, rozjezd nové sezóny, to byly nejdůležitější body letos prvního zasedání Prezídia Autoklubu České republiky, které se uskutečnilo 25. ledna 2023 v Heinzově síni klubového domu.

Po schválení zápisu z minulého zasedání prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček v úvodním slově zmínil novinky z oblasti státních dotací, naše kluby v žádostech o podporu z programu Provoz a údržba vypsaného Národní sportovní agenturou uspěly a získaly v závěru roku 2022 finanční prostředky. Podpora z výzvy Provoz a údržba dosahuje ročně pro pobočné spolky a kluby pod Autoklubem ČR 10–15 milionů korun.

Prezident Autoklubu ČR poté hovořil o pokračování přípravy Central European Rally, podniku letošního seriálu mistrovství světa v rally, který se pojede v říjnu na území České republiky, Německa a Rakouska. Ceremoniální start se plánuje do Prahy a odjet se tady má i první rychlostní zkouška. Druhý den se světová rally přesune na jih Čech, na tratě kolem Klatov, pokračuje do Rakouska a zakončena bude v Německu. V rámci spolupráce s německým ADAC, regionálním bavorským ADAC a rakouským ÖAMTC byl dohodnut vznik společnosti s podíly všech federací, která bude mít přípravu a organizaci Central European Rally na starosti. Česká strana do organizace dává své know-how, více než polovina trati závodu se odjede na území České republiky. Jednateli společnosti budou Christian Schacht a Tomáš Kunc. Prezídium následně schválilo vstup Autoklubu ČR do společnosti Central European Rally Event GmbH.

Členové Prezídia projednávali problematiku správy, údržby, technického zhodnocení a ekonomiky klubového domu. Hospodaření v minulých letech zasáhla covidová pandemie, ani po jejím skončení se nerozjely krátkodobé pronájmy v podobě konání akcí ve společenských prostorách klubového domu. Ke snížení příjmů z pronájmů se v poslední době přidalo enormní zvýšení cen energií a inflace. Na základě ekonomické analýzy bylo konstatováno, že klubový dům zatěžuje rozpočet Autoklubu ČR cca 10–15 miliony Kč ročně. Na příštím zasedání budou projednány možnosti řešení.

Ve zprávách viceprezidentů zazněly informace o přípravách na letošní sezónu. Viceprezident pro motocyklový sport Petr Moravec hovořil o průběhu disciplín motoskijöring a ledová plochá dráha, ani letošní klimatické podmínky zatím neumožňují jejich konání. V současné době se připravuje nové obsazení Komise trialu a motokrosu. Složení komisí Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport by mělo být předloženo ke schválení Prezídiu Autoklubu ČR na příštím zasedání. Viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp informoval o aktuální situaci v Asociaci center pro zdokonalovací výcvik řidičů. Předložený návrh na složení komisí Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport byl schválen.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR je naplánováno na 21. února 2023.

Sdílet