Aktuality z 293. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 13. prosince 2022 proběhlo v Heinzově síni klubového domu 293. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Projednávaly se aktuální informace z průběhu kongresů mezinárodních federací FIM a FIA, bilancovala se letošní sezóna motorsportu a zájmové činnosti a na programu byla také problematika klubového domu v Opletalově ulici.

V úvodu prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček informoval o volebním kongresu Mezinárodní motocyklové federace FIM, který na příští čtyři roky zvolil prezidentem opět Jorgeho Viegase. Byl jediným kandidátem a získal velkou podporu napříč delegáty národních federací z celého světa. Právě po dohodě s panem Viegasem a prezidentem Mezinárodní automobilové federace FIA Mohammedem Ben Sulayemem byl Jan Šťovíček pověřen ustavením koordinačního výboru mezi FIM a FIA. Poprvé v historii tak vzniká oficiální orgán koordinace obou světových federací motoristického sportu a pomyslného mostu, který bude řešit společné otázky, například homologaci okruhů, bezpečnost a medicínské otázky, ochranu životního prostředí, inkluzi a diverzitu. Jak zdůraznil Jan Šťovíček, pro Autoklub a Českou republiku je ustavení a řízení koordinačního výboru velkou příležitostí pro zviditelnění v mezinárodním měřítku.

Také Mezinárodní automobilová federace FIA má za sebou kongres, který poprvé proběhl pod novým vedením, zvoleným vloni v prosinci. Jan Šťovíček, člen Světové rady motorsportu FIA, zmínil změny oproti minulosti, jednání bylo mnohem dynamičtější, probíhá řada reformních kroků, změn a otevřené diskuze, které mají za cíl zlepšit fungování FIA.

Jan Šťovíček dále členům Prezídia představil Central European Rally, podnik mistrovství světa v rally, který se historicky poprvé bude konat v příštím roce i na území České republiky. Vzniká jako společný projekt německého ADAC, Autoklubu ČR a rakouského ÖAMTC.  Bude se jednat o obrovský svátek motorsportu, ambicí je přitáhnout pozornost nejen fanoušků rally, ale i široké veřejnosti.

Prezídium projednalo zprávy viceprezidenta pro ekonomiku a management Jakuba Vymazala a výkonného ředitele Richarda Gironi o řešení problematiky ekonomiky a provozu klubového domu. Současný technický stav budovy, růst cen energií a nepříznivá ekonomická situace vyžadují řešení. Jen nejnutnější opravy byly vyčísleny na cca 41 milionů, celková rekonstrukce na 150-180 milionů korun. Prezídium vzalo předložené zprávy na vědomí s tím, že bude pokračovat sběr informací a příprava návrhu celkového řešení.

Viceprezidenti pro motocyklový sport Petr Moravec a automobilový sport Jiří Valenta hodnotili letošní sezónu, přípravě kalendářů a ročenek na příští rok. V informačním systému bylo spuštěno vydávání licencí na jednotlivé disciplíny pro rok 2023. Výroční konferenci má za sebou Asociace veteran car clubů a slavnostní vyhlášení Poháru historických vozidel, informoval viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil. Viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp shrnul realizované projekty v tomto roce a zmínil, že v současné době dochází k vyhodnocování žádostí o podporu projektů na rok 2023 na Fondu zábrany škod.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR je naplánováno na 24. ledna 2023.

Sdílet