Představení nového dopravního hřiště před ministerstvem dopravy

V pondělí 5. prosince 2022 se veřejnosti představilo nové dětské dopravní hřiště před ministerstvem dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody v Městské části Praha 1. Akci pořádal BESIP pod vedením krajského koordinátora za hlavní město Praha Oldřicha Kassla ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, Městskou částí Praha 1 a Autoklubem ČR.

Program byl určen zejména pro školáky a předškoláky. Děti si hravou formou osvojovaly znalosti bezpečného přecházení a pohybu chodců po vozovce. Instruktoři nejmenším účastníkům silničního provozu připomněli zásady bezpečnosti chodců za snížené viditelnosti a zábavnou formou je učili pravidla silničního provozu. A protože se akce konala v den mikulášské nadílky, všechny děti odcházely s dárky, a to velmi užitečnými, nejrůznějšími reflexními prvky od BESIP.

Patronem zábavného dopoledne na novém dětském dopravním hřišti byl Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR. Dík za přípravu a program pro děti patří Oddělení prevence Policie ČR Praha a Lukáši Kačerovskému z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy. Akce se uskutečnila za spolupráce s Městskou částí Praha 1 a s osobní účastí členky zastupitelstva Evy Špačkové, které také patří velké poděkování. Na akci se podílel i Autoklub České republiky.

 

Sdílet