Projekt trenérské školy pokračoval v Holicích

Vážení příznivci motorismu,

jsem velice rád, že projekt Trenérské školy má řád, odbornost, ale především smysl. Tedy alespoň tak hodnotili v dotaznících koncepci Trenérské školy absolventi školení trenérů Licence C v Holicích o uplynulém víkendu. Chvála pochopitelně potěší, nicméně stále je co zlepšovat a před jarním termínem školení trenérů Licence C a B se pokusíme na pár připomínkách zapracovat.

Posluchači absolvovali v rámci školení 14 hodin teorie od anatomie s fyziologií, přes neméně důležitou první pomoc až po sportovní trénink dětí. Cvičící si mohli také vyzkoušet moderní přístupy k tréninku v praktických workshopech. K úspěšnému zakončení školení zbývá už jen doložit závěrečnou práci. Tu absolventi zpracují na libovolné téma s důrazem na co největší praktičnost, např. pohled a návrh řešení problému, se kterým se setkávají při své běžné trenérské praxi. Čas nad úvahou mají do konce tohoto roku. Pevně věřím, že tak všichni budou moci po novém roce zažádat o vydání trenérské licence, jejíž platnost je na 4 roky.

Tímto bych chtěl všem absolventům pogratulovat a popřát jim mnoho odtrénovaných hodin a hlavně mnoho spokojených svěřenců! S těmi, co zatím nepomýšlejí výše, tedy na Licenci B se budu těšit na viděnou na některém z doškolovacích seminářů a s těmi, co se budou ucházet o trenérské „béčko“ se rád uvidím začátkem roku 2024 na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze Kbelích. V neposlední řadě bych rád poděkoval realizačnímu týmu v čele s Martinem Novotným, týmu skvělých lektorů a velké díky patří také Mgr. Šedivkovi, řediteli SŠ Automobilní v Holicích za poskytnutí krásného a moderního zázemí v prostorách školy!

Ještě mi dovolte na závěr pozvat případné zájemce o trenérskou Licenci C. Další školení proběhne v termínu 17. – 18. března 2023, a to opět v Holicích. Musím říci, že aniž byl kurz veřejně medializován, je již více jak z poloviny zaplněný. S přihláškami tedy příliš neotálejte. Závazně se přihlásit můžete prostřednictvím emailu: trenerskaskola@autoklub.cz, kde nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, datum narození, telefonický kontakt, Vaši disciplínu a zájem o ubytování.

Pozadu nezůstáváme ani s trenérskými Licencemi B, jež opravňují držitele k zisku živnostenského oprávnění. Termíny jsou již známy. Začínáme od 27. ledna 2023 a končíme koncem března. Závěrečné zkoušky a obhajoby prací jsou plánované na začátek dubna téhož roku. O Licenci B se mohou ucházet trenéři, kteří splní jednu z podmínek trenérské praxe alespoň 1 rok na úrovni trenérské Licence C.

Mgr. Josef Mňuk, MBA
Garant a koordinátor Trenérské školy

Sdílet