Projekt Autoklubu ČR se uchází o cenu prezidenta FIA

Projekt Autoklubu ČR Systémové vzdělávání řidičů zdravotnických záchranných se uchází o cenu prezidenta Mezinárodní automobilové federace FIA v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Do soutěže je přihlášeno 18 projektů z celého světa. Vítěz FIA President´s Road Safety Award bude vyhlášen na výročním valném shromáždění Mezinárodní automobilové federace v pátek 9. prosince 2022.

V České republice řidiči Zdravotnické záchranné služby (ZZS) neabsolvují žádný řidičský výcvik a jejich nástupní proces se zaměřuje především na zdravotní informace. K řešení tohoto problému zahájil Autoklub České republiky (ACČR) v září 2021 pravidelné školení řidičů záchranných služeb, do kterého se zapojilo 480 řidičů ZZS ze dvou krajů. V roce 2022 bylo školení rozšířeno na další dva kraje a 480 nových řidičů. Ambicí ACČR je proškolit všech 2 200 řidičů ZZS ČR, zajistit jim pravidelné a systematické školení řidičů a v konečném důsledku pomoci realizovat podobné projekty i v dalších zemích. Školení je dvojího druhu: teoretická část je zaměřena na legislativu a základní techniky defenzivní jízdy včetně specifik vozidel s právem přednosti v jízdě před ostatními vozidly a je doplněna moduly silničního provozu a psychologie jízdy.

Praktická část zahrnuje ukázku sil působících při převrácení vozidla pomocí rotačního simulátoru. Dále učí řidiče řešit krizové situace, zdokonalovat své řidičské dovednosti a seznámit se s chováním vozidla v extrémních situacích. Součástí projektu ACCR je také organizace celostátní soutěže posádek ZZS, na kterou jsou pozváni zástupci všech krajských záchranných služeb, aby si vyzkoušeli své dovednosti ve čtyřech disciplínách – slalom, přesnost, montáž pneumatik a znalost silničního provozu. Soutěž přivítá v roce 2023 i řidiče ZZS ze zahraničí.

Odkaz na přehled přihlášených projektů do soutěže na webu FIA

Sdílet